Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je od októbra partnerom v projekte „E-learning for Career Guidance Practitioners“. Projekt bude trvať dva roky, počas ktorých bude medzinárodný tím pracovať na vývoji online kurzu pre kariérových poradcov s názvom C-Course.

Spolu s meniacou sa spoločnosťou a obrovskými zmenami vo svete práce rastie dopyt po neustálom profesionálnom rozvoji jednotlivcov. V kariérovom poradenstve však chýba kvalitné, samoregulačné a voľne dostupné vzdelávanie. Závery nášho predchádzajúceho projektu Quality in Career Guidance (www.guidancequality.eu) hovoria o podobných skúsenostiach: odborníci a praktici v oblasti kariérového poradenstva volajú po flexibilnom vzdelávaní, ktoré by si riadili sami a vďaka ktorému by získané vedomosti mohli uplatniť v ich súčasnej praxi.

Hlavným výstupom projektu bude online nástroj (e-learning v 5 rôznych jazykoch: angličtina, čeština, slovenčina, poľština, nórčina), ktorý bude voľne prístupný širokej európskej poradenskej komunite. Tento zdroj bude slúžiť:

  1. kariérovým poradcom a odborníkom v oblasti kariérového poradenstva na ich profesionálny rozvoj,
  2. poskytovateľom vzdelávania pre kariérových poradcov, ktorí tak získajú bezplatný prístup k otvorenému vzdelávaciemu zdroju, ktorý je možné opakovane používať a využívať v rôznych kontextoch;
  3. študentom akademických programov kariérového poradenstva a pracovnej psychológie.

C-Course pôjde nad rámec tradičného rozsahu vzdelávania a rozvoja kompetencií kariérových poradcov, aby obsiahol nové trendy a témy v teórii a praxi kariérového poradenstva. Vysokokvalitný obsah vzdelávania a efektívny a užívateľsky prívetivý formát kurzu bude zaručený medzinárodnou spoluprácou 5 partnerských organizácií:

  • Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, Česká republika (koordinátor projektu)
  • Katalyst Education, Poľsko
  • Združenie pre karierové poradenstvo a rozvoj kariéry, Slovensko
  • Høgskolen i Innlandet, Nórsko
  • Santia, s.r.o., Česká republika

Ciele projektu sú sprístupniť vzdelávanie čo najväčšiemu množstvu kariérových poradcov, ukázať im smer ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja, zdieľať s nimi užitočné zdroje a pomocou moderných vzdelávacích metód im umožniť aplikovať získané vedomosti a zručnosti v kontexte kariérového poradenstva.

Medzinárodný tím už na projekte usilovne pracuje, aj keď momentálne z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 prebiehajú všetky stretnutia online. Viac informácií vám poskytneme v najbližších týždňoch a mesiacoch.

Projekt „E-learning for Career Guidance Practitioners“ (2020-1-CZ01-KA204-078378) je financovaný z programu Erasmus+ Európskej únie.