Chceme, aby mal na Slovensku každý človek pri výbere alebo zmene povolania možnosť obrátiť sa na niekoho, kto mu dokáže odborne poradiť a poskytnúť podporu pri rozhodovaní sa. Kariérové poradenstvo sa týka žiakov pri výbere štúdia, nezamestnaných, ktorí si hľadajú nové pracovné uplatnenie alebo rekvalifikačný kurz, ale aj zamestnancov, ktorí uvažujú o zmene profesie. Táto naša vízia potrebuje aj Vašu pomoc. Darujte nám 2% svojich daní.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa snaží plniť nasledujúce ciele:

  • združovať a sieťovať odborníkov a podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrej praxe z domova a zo zahraničia;
  • podporovať odborný rast a vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry;
  • šíriť povedomie o kariérovom poradenstve a rozvoji kariéry a zlepšovať prístup k poradenstvu pre všetkých ľudí v akomkoľvek okamihu a situácii ich života;
  • presadzovať záujmy kariérového poradenstva a rozvoja kariéry.
V roku 2021 sa nám vďaka Vašej podpore podarilo rozbehnúť mnohé nové aktivity, medzi inými aj…

Pomôžte nám, aby bol rok 2022 ešte lepší a aby bolo kariérové poradenstvo kvalitné a dostupné pre všetkých!

Postup pre dve percenta_ZKPRK 2021

Vyhlásenie 2021 pre zamestnancov – predvyplnené ZKPRK

Tlačivá pre iné situácie (napr. právnická osoba)

V prípade, že ste pre ZKPRK v roku 2021 vykonávali dobrovoľnícku činnosť (napr. účasť na veľtrhoch, výpomoc pri organizácii rôznych aktivít) v rozsahu minimálne 40 hodín, máte možnosť darovať nám až 3% Vašich daní! Pre zaslanie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti nás kontaktujte na adrese info@zkprk.sk.