Členstvo v Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry prináša mnohé výhody:

  • zverejnenie profilu na stránke www.rozvojkariery.sk
  • prístup k neverejným zdrojom o kariérovom poradenstve
  • pravidelný newsletter (štvrťročne)
  • možnosť prispievať blogmi na stránke www.rozvojkariery.sk
  • možnosť sieťovania prostredníctvom webovej stránky a sociálnych médií
  • zvýhodnená účasť na podujatiach ZKPRK
  • zľavy na akcie/workshopy v oblasti kariérového poradenstva
  • možnosť účasti na projektoch ZKPRK

Neustále pracujeme na tom, aby sme ponuku výhod rozširovali – a nie je to inak ani dnes: Chcete v očiach potenciálnych klientov a partnerov nadobudnúť na dôveryhodnosti? Chcete ukázať, že ste súčasťou širšieho spoločenského hnutia, ktoré presadzuje rozvoj kariérového poradenstva na Slovensku? Chcete vyzdvihnúť Vašu odbornosť a odlíšiť sa od konkurencie? Členom Združenia prinášame možnosť využívať oficiálne logo:

 

Oficiálne logo člena ZKPRK je možné využiť na Vašej webovej stránke alebo v rámci emailovej komunikácie. Pri používaní loga odporúčame prepojiť ho hypertextovým odkazom na domovskú stránku združenia (https://rozvojkariery.sk). Okrem vyššie uvedených benefitov tak prispejete aj k propagácie nášho spoločného diela! Nižšie sú uvedené rôzne rozmery loga pre rôzne spôsoby využitia. Ako pridať podpis do v programe MS Outlook? Ako pridať podpis v službe Gmail?


Rozmer 200 x 75 (e-mailový podpis, malé logo na stránku…):
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

HTML kód:

<a href=”https://rozvojkariery.sk” target=”_blank”><img alt=”Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry” src=”https://rozvojkariery.sk/wp-content/uploads/2017/03/logo-clena-ZKPRK-transparent-200×75.png” style=”width: 200px; height: 75px;” /></a></p>

 

Rozmer 1024 x 386 (stredné rozlíšenie na stránku…):

HTML kód:

<a href=”https://rozvojkariery.sk” target=”_blank”><img alt=”Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry” src=”https://rozvojkariery.sk/wp-content/uploads/2017/03/logo-clena-ZKPRK-transparent-1024.png” style=”width: 1024px; height: 386px;” /></a></p>

 

Rozmer 2048 x 773 (vysoké rozlíšenie pre tlač plagátov, retina display a pod.): 

Na stiahnutie na tomto odkaze