Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 21.októbra po druhýkrát odovzdala cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je ocenením práce osobností alebo inštitúcií v tejto oblasti. Ocenenie za popularizáciu vzdelávania dospelých získalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Ocenená bola päťročná činnosť ZKPRK v oblasti vzdelávaní poradcov, propagácie kariérového poradenstva a v neposlednom rade za organizáciu medzinárodnej konferencie IAEVG. “Vážime si toto ocenenie a je pre nás záväzkom v našej práci pokračovať,” hovorí Štefan Grajcár, zakladateľ ZKPRK. “Naše Združenie veľmi rýchlo rastie, tak ako sa množia rôzne iniciatívy a aktivity kariérového poradenstva priamo v teréne a v regiónoch. To nám dáva nádej pre budúcnosť kariérového poradenstva na Slovensku.”

Slávnostné podujatie zároveň otvorilo Týždeň celoživotného učenia (TCU), ktorý organizuje MŠVVaŠ SR v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD).  AIVD pri tejto príležitosti taktiež ocenilo osobnosti a inštitúcie v kategóriách Vzdelávací projekt (Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach), Prínos v oblasti vzdelávania dospelých (Jana Pekarovičová), Samospráva (Mesto Zvolen za centrum pre mladých Konekt) a Age Management (dm drogerie markt, s.r.o.). Osobitne potešujúca je cena pre Poradenské centrum pre mladých Konekt, ktoré je príkladom dobrej praxe o tom, ako môže fungovať regionálne poradenské centrum – určite sa o ňom dozviete ešte aj na našich stránkach.

Zástupcovia ocenených organizácií s Ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej

Týždeň celoživotného učenia je podujatím zameraným na propagáciu a popularizáciu myšlienok celoživotného učenia a ich priblíženie širokej verejnosti. Jeho program bude tvoriť séria konferencií, prednášok, seminárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť. Na Slovensku sa projekt tohto typu realizuje pod názvom už po devätnásty raz.

Širokú škálu bezplatných podujatí pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia vo viac ako 20 mestách SR doplnia viaceré aktivity odborného charakteru, ako napríklad medzinárodná konferencia AIVD Age Management (Bratislava, 24. 10.  2019) v rámci ktorej sa očakáva podnetná diskusia za účasti popredných európskych expertov zameraná na problematiku starnutia populácie a age manažmentu, či medzinárodná konferencia Národného ústavu certifikovaných meraní TrackVET, zameraná na rozvoj prierezových kľúčových kompetencií.

Popri domácich organizáciách na čele s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa do Týždňa celoživotného učenia zapoja aj zahraničné organizácie a experti. Hlavných podujatí TCU sa zúčastní John P. Martin, bývalý riaditeľ pre zamestnanosť, prácu a sociálne veci OECD, ako aj Uwe Gartenschlaeger, riaditeľ Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (EAEA).

Zapojené organizácie a predovšetkým harmonogram jednotlivých podujatí je možné sledovať na webovej stránke www.tcu.sk, kde sa už teraz nachádza viac ako 60 registrovaných aktivít. Týždeň celoživotného učenia nadväzuje na Európsky týždeň odborného vzdelávania. Cieľom oboch podujatí je podpora odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých na Slovensku a v celej EÚ. Popri TCU v mesiacoch október a november prebieha na Slovensku kampaň s názvom Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí, ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s cieľom zvýšenia účasti dospelých vo vzdelávaní.

Podiel ľudí zúčastňujúcich sa na formálnom alebo neformálnom celoživotnom vzdelávaní v krajinách EÚ konštantne rastie. Na Slovensku však už 15 rokov stagnuje okolo 4 percent. Zdroj: Euractiv.sk

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry podporuje Týždeň celoživotného učenia. Ostatne, aj my sa snažíme neustále kariérové poradenstvo propagovať rôznymi aktivitami voči verejnosti, ako je Týždeň kariéry, či aktivity “Na kávu s kariérovým poradcom.” Štatistiky ale ukazujú, že takéto aktivity jednoducho na katastrofálnu situáciu v oblasti účasti na celoživotnom vzdelávaní majú len veľmi malý vplyv – tá už roky stagnuje na úrovni okolo 4%. Čo by vás viac motivovalo zúčastniť sa na nejakom vzdelávacom kurze? Reklama na celoživotné vzdelávanie na webe, v newsletteri či v médiách, alebo onkrétna finančná podpora vo forme vzdelávacích účtov, voucherov či odpísania si cenu kurzu z dane; možnosť vybrať si z jasnej ponuky flexibilných kurzov a ponuka voľbu skonzultovať s kariérovým poradcom. Ako hovorí pani Ministerka školstva, Martina Lubyová: “Slovensko je v oblasti celoživotného vzdelávania v štádiu šípkovej ruženky. Máme veľký dlh v oblasti celoživotného vzdelávania a na začiatku som si stanovila cieľ, aby sme túto oblasť rozhýbali. Ale je pred nami ešte dlhá cesta.” Áno, cesta je naozaj dlhá a bez podpory štátu, kvalitného a dostupného kariérového poradenstva to nepôjde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačová správa o Týždni celoživotného učenia bola pôvodne publikovaná na stránke SIOV.sk.