Náročný a skvelý, ako i po iné roky. Tesne pred začiatkom V. ročníka Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania bolo v našom stánku ticho a prázdno. Takmer okamžite po jeho otvorení si mladí ľudia posadali ku stolíkom, obsadili všetky voľné stoličky a do poobedia sme mali my, poradcovia, plné ruky práce a opuchnuté hlasivky.

Na Veľtrhu sa návštevníkom predstavilo 260 zastúpených univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Vystavovatelia ponúkali viac ako 5 000 študijných odborov. Zastúpené boli vzdelávacie inštitúcie zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Kanady, Fínska, Francúzska, Nemecka, Nórska a Švajčiarska. Počas prvého dňa veľtrh navštívilo 3 395 študentov a 55 pedagógov. Druhý deň veľtrhu navštívilo 2 651 študentov a 49 pedagógov. Celková návštevnosť V. Ročníka veľtrhu Gaudeamus v Nitre je rekordných 6 046 študentov.

Počas poradenského procesu sa ozýval smiech, kde-tu sa zjavila menšia slzička, vážnosť v tvári a spokojnosť. Spokojnosť vyjadrená nielen gestom a emóciou, ale aj napísaná na papieri. Prečítajte si nakoniec sami:

„Stretnutie s poradcom vnímam, nakoľko rozhovor s nezávislou osobou prináša nový pohľad, ktorý sa týka mojej budúcnosti a zároveň som si utvrdila niektoré poznatky o sebe.“

„Rozhovor bol inšpirujúci. Veľmi mi pomohol. Ďakujem za skvelé rady.“

“Veľmi sa mi to páčilo. Mám potrebu zamyslieť sa sama nad sebou a tým, čo skutočne chcem. Niekedy má človek o sebe skreslené zmýšľanie a nevie sa objektívne zhodnotiť. Rada druhého pomáha. Verím, že mi to dá nové perspektívy a možnosti. Odporúčam.”

Gaudeamus, dovidenia opäť o rok!

Prečítajte si aj tlačovú správu z Gaudeamu 2017.