Na III. ročníku Európskeho pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2015, ktorý sa uskutočnil v dňoch 14. – 15. októbra 2015 v Nitre, sa po prvýkrát predstavilo aj naše Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

V stánku bolo rušno po celý deň. Prebiehali tu workshopy, individuálne stretnutia, ale niektorého z našich poradcov ste mohli  nájsť i v skupinke štyroch až piatich mladých ľudí.

 Gaudeamus 2015

Poradenský proces prebiehal aj za podpory interných doktorandiek Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a konkrétne Ústavu aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Mariky Šiškovej, Mirky Hudákovej, Kristínky Hroncovej a  Katky Baňasovej.

 Gaudeamus 2015 - skupinový workshop

Záujem zo strany stredoškolských študentov bol veľký, všetci naši členovia, Lenka Martinkovičová, Miško Horváth, Tomáš Šprlák, Štefan Grajcár i Zuzka Gališinová, sa mali čo obracať, aby si vypočuli všetkých, ktorí prejavili záujem o stretnutie a podporu pri realizácii svojich túžob a prianí v oblasti vzdelávania a kariéry. No boli sme tam najmä na to, aby sme študentov povzbudili, naznačili im smer, ktorým by sa mohli uberať, či poradili, kam sa môžu obrátiť, ak potrebujú aj niečo viac, ako len zopár dobre mienených, ale predsa len kusých rád a informácií.

 Kariérové poradenstvo pre viacerých

Počas obidvoch dní sme stihli zrealizovať 153 rozhovorov, náš stánok navštívilo približne 200 študentov z rozličných kútov Slovenska a zozbierali sme 89 dotazníkov:

 • 87 opýtaných by odporučilo túto aktivitu – teda takýto poradenský rozhovor – aj svojím spolužiakom, iba dvaja by ju neodporučili,
 • 59 mladých ľudí jej úroveň hodnotilo ako veľmi dobrú, 30 ako dobrú.

Z odpovedí na otázku v dotazníčku „Čo si sa dozvedel/-a na tejto aktivite“ vyberáme najzaujímavejšie odpovede:

 • je možné zamerať sa viacerými smermi, hoci sa to na prvý pohľad nezdá
 • nemusím si vyberať medzi dvoma odbormi, môžem si ich aj skĺbiť
 • utvrdila som sa v rozhodnutí, čo chcem
 • uvedomil som si, že by pre mňa nebol problém pracovať aj študovať zároveň
 • škola, ktorú študujem, nie je až taká zbytočná
 • mám ísť za svojím snom
 • že ísť za cieľmi a snami je dôležité
 • čo si myslia o mne moji priatelia
 • to, čo si zaumienim, to aj dokážem
 • prácu v oblasti IT technológií môžem prepojiť so svojimi túžbami
 • zistila som, akému smeru by som sa chcela venovať

A tu sú niektoré odpovede na otázku „Čo si získal/-a účasťou na aktivite“:

 • dozvedel som sa, ako objavovať svoje talenty a pracovať na nich
 • priblížil som sa k svojmu rozhodnutiu možnosťou, ktorá mi predtým nenapadla – spájanie, skĺbenie
 • potvrdenie, že viem, čo chcem
 • podporu, ako ísť ďalej
 • mám dobrý pocit z toho, akého ma vidia druhí
 • jasnejší výhľad do budúcnosti
 • možnosti výkonu dobrovoľníckej práce
 • netreba ísť tam, kam chcú iní, ale tam, kam ma ťahá srdce
 • začala som sa zamýšľať nad tým, čo chcem robiť v živote, aby som bola spokojná
 • získal som istotu, viem, že po čom túžim, môžem prepojiť s budúcim štúdiom, kariérou
 • začala som premýšľať

Študentov sme tiež požiadali, aby vyjadrili vlastnými slovami, čo je kariérové poradenstvo – tu sú odpovede, ktoré nás zaujali najviac:

 • pomoc ľuďom nájsť správnu cestu  ako ďalej po skončení školy
 • pomoc s výberom budúceho povolania, ako sa už k niečomu vybranému vlastne dostať
 • pomoc ujasniť, možno aj odhaliť to, čo v živote hľadáme, naviesť človeka na to, ako si má nájsť svoj smer
 • pomoc žiakom, komunikácia o ich cieľoch a túžbach
 • podpora v rozhodovaní sa, ktorá nevyberá za teba, ale napomôže vo vlastnom rozhodovaní
 • pomoc a rady ľuďom, ktorí nemajú jasno v budúcom živote, pozrieť sa na všetko z iného uhla pohľadu

            V závere veľtrhu, keď už väčšina vystavujúcich a prezentujúcich balila svoje propriety a chystala sa vrátiť domov k bežnejším povinnostiam, sme sa ešte stihli pozdraviť s p. Mikulom mladším, zástupcom spoločnosti MP-Sof a.s. Brno, ktorá veľtrh organizovala, a poďakovať mu, že nášmu Združeniu poskytli priestor prezentovať sa. Pán Mikula poďakoval na oplátku nám a vyjadril presvedčenie, že sa na veľtrhu Gaudeamus stretneme i na budúci rok. Spomenul pritom jednu pomerne dôležitú okolnosť – v dnešných internetových časoch, keď dostať sa k informáciám o čomkoľvek je dnes veľmi jednoduché a najmä mladí ľudia s tým nemajú žiadny problém, význam podobných podujatí pomaly slabne, o to dôležitejšie sú však podľa jeho názoru poradenské služby akou boli počas veľtrhu aj tie naše. Je to pre nás prísľub i záväzok do budúcnosti, dovidenia o rok.