„Cestujeme za  prácou a štúdiom do Európskej únie“ bol názov aktivity, ktorú Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizovalo spolu s EUROPE DIRECT Nitra, dňa 15.6.2017 v priestoroch nitrianskeho Agroinštitútu. Jej súčasťou  bola putovná výstava Rímske zmluvy – 60 rokov Európskej únie.

 

239 žiakov tretích ročníkov stredných škôl mesta Nitry absolvovalo počas doobedia prednášky  vystavovateľov, ktorých cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom užitočné informácie o   možnostiach ďalšieho vzdelávania prostredníctvom programov EK,  stáží,  dobrovoľníckej práce,  zvýšiť informovanosť mladých ľudí o ich právach v EÚ,  rozšíriť vedomosti o požiadavkách pracovného trhu a  uľahčiť rozhodovanie poradenskými nástrojmi používanými v kariérovom poradenstve.

Žiaci slovne oceňovali zaujímavé informácie a pútavé prednášky. Za zaujímavú aktivitu ďakujeme vystavovateľom – zástupcom: – Informačnej kancelárii EP na Slovensku EURES – ÚPSVR Nitra, AIESEC Nitra, SAIA pobočka Nitra, , SAAIC – Národnej agentúre programu Erasmus+ Bratislava, p. Horákovi za prezentáciu o Európskej dobrovoľníckej službe  a organizátorom EUROPE DIRECT Nitra  a Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.