Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS je v Českej republike tradičné podujatie s 21-ročnou históriou, prezentujúce komplexnú ponuku univerzitného, neuniverzitného pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania v Čechách, na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii, Dánsku či Švajčiarsku.

 Veľtrh prebieha každoročne v Brne, Prahe a tento rok v dňoch 14. – 15. októbra 2015  už po tretíkrát aj v Nitre. Jeho ambíciou je osloviť žiakov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, ich absolventov a široké spektrum záujemcov o celoživotné vzdelávanie.

Organizátorom veľtrhu je spoločnosť MP-Soft, a. s., so sídlom v Brne, ktorá  ho organizuje v Nitre v spolupráci so spoločnosťou Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, a pod záštitou významných osobností verejného života.

Sprievodnými aktivitami budú prednášky a semináre jednotlivých vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium, ktoré budú prebiehať priamo vo výstavných priestoroch v pavilóne G.  Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je „Poradenský servis”. Jeho služby boli v minulom roku rozšírené o testovacie centrum s testom „Na čo sa hodíš”. Test je určený mladým ľuďom, ktorí sa nevedia rozhodnúť, ktorému študijnému odboru dajú prednosť.

Tento ročník sa organizátori rozhodli obohatiť poradenský servis o aktivity nášho Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Poradcovia budú v pavilóne G, v expozícii 46, po obidva dni individuálne a v skupinách sprevádzať všetkých, ktorí potrebujú navigáciu a podporu pri rozhodovaní sa, ako si hľadať povolanie a podľa čoho vyberať svoju školu.

Viac informácií o veľtrhu je možné získať na www.gaudeamus-sk.sk, alebo priamo od p. Zuzany Gališinovej zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, zuzi.galisinova@gmail.com.