Seminára “Guidance Crossing Borders” som sa zúčastnila prvý krát a neľutujem. Zúčastnila som sa už zopár workshopov, seminárov a konferencií v oblasti kariérového poradenstva, ale tento seminár hodnotím zatiaľ ako najprínosnejší z viacerých aspektov. Bola som pozvaná centrom Euroguidance Slovensko a zastupovala som novovzniknuté Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej len ZKPRK) a zároveň poradcu zo súkromného sektora. Prídavný program v Brne odštartoval 10. výročie týchto medzinárodných seminárov.

Centrum vzdělávaní všem (ďalej len Centrum) zahájilo svoju reč tým, že 35 % občanov Českej republiky nie je spokojných v zamestnaní. Preto sa Centrum rozhodlo začať poskytovať bezplatné kariérové poradenstvo nezamestnaným (69 % ich klientely) a tým nespokojným ;).  Cieľom Centra je zvyšovať povedomie o celoživotnom vzdelávaní a poskytovať informácie o kvalifikačných kurzoch. Centrum vytvorilo databázu vyše 2800 kurzov a školení, ako napr.: Profesní start, Kreativní životopis, Studium a práce v zahraničí, Škola končí… A CO DÁL? atď.. Štyri pobočky Centra sú veľmi pekne situované v rámci juhomoravského kraja tak, že pokrývajú celý kraj (Brno, Boskovice, Hodonín, Znojmo). Počas networkingového večera sa nám podarilo nadviazať celkom peknú diskusiu a do budúcnosti možno aj spoluprácu a prepojenie na slovenské ZKPRK.

Veľmi zanietený rečník a nadšenec pre rozvoj mladých Radoslav Pittner odprezentoval Kariérní centrum Masarykovej univerzity v Brne (9 fakúlt, 38 000 študentov). V roku 2014 dostali cenu za inovatívnosť NCKP. Čo mňa osobne nadchlo, bol investovaný čas do zahraničných návštev univerzít v USA (Stanford, Florida, Columbia…) a v Európe (Anglicko, Taliansko). Kariérní centrum je sponzorované z rozpočtu školy, EÚ fondov a súkromného sektora a teda aj prepája tieto skupiny: univerzitu, zamestnávateľov a študentov. Okrem organizovania job fairs, assesmentov študentov, individuálnych konzultácii ohľadom kariérových plánov študentov, workshopov, prepájaní študentov a firiem, zorganizovali aj konferenciu, kde za jeden stôl zasadli zástupcovia univerzít, Úrad práce ČR a 13 partnerských firiem.

Po ukončení programu nasledoval veľmi zaujímavý networking a spoznávanie Brna inou formou. Mala som príležitosť spoznať kolegov z Čiech a Rakúska a podiskutovať aj o možnostiach budúcej spolupráce.

Večer sme sa presunuli do mestečka Retz v Rakúsku, kde v utorok predstaviteľka rakúskeho Euroguidance slávnostne otvorila seminár. Veľmi ma zaujala reč kariérového špecialistu Tibora Bors Borbely- Pecze z Maďarska, ktorý nám priblížil históriu kariérového poradenstva a začiatkov mobility.

Prvý workshop, ktorého som sa zúčastnila, odprezentovali dve Barbary ;-) (Barbara Oberwasserlechner a Barbara Glattauer z Rakúska) na tému: Online Guidance – Chances and limits of a Nationwide Collaboration and Method itself. Tieto dve dámy nám odprezentovali bezplatný systém online kariérového poradenstva, teda poradenstva na diaľku, tzv. distance counselling. Do tejto skupiny patrí poradenstvo online, cez email, chat, Skype alebo telefón. Spomínaný online portál je založený na e-mailovej komunikácii. Ako to vlastne funguje?

Ktokoľvek z Rakúska, schopný komunikovať v nemčine, sa môže zaregistrovať na online portáli, kde sú mu po vyplnení základného formuláru vygenerované prihlasovacie údaje. Po prihlásení adresuje na poradcu email so svojimi otázkami ohľadom kariéry. Ujme sa ho jeden z poradcov a ten ho potom sprevádza. Výhodou je archivácia celej emailovej komunikácie (klient vidí históriu celej komunikácie) a aj to, že iní poradcovia z tímu majú možnosť nahliadnuť na komunikáciu. Hlavne pri nových poradcoch je to aj dobrá forma rýchleho zaškolenia. Nevýhodou online portálu je úplne chýbajúca neverbálna komunikácia klienta a pri anonymnej komunikácii sa niekedy len môžete domnievať, čo nakoniec klient spraví, keďže sa tu neposkytuje ani žiadna spätná väzba. Ako príklad sme dostali jednu komunikáciu s klientkou, ktorá sa úplne hľadala v živote, vyštudovala niečo iné a zjavne bola aj imigrantka. Našou úlohou jej bolo napísať odpoveď. Musím povedať, že obdivujem prácu týchto poradcov a vďaka tejto ukážke sme pochopili, aké to môže byť náročné…

Do roku 2016 je plán s 25-imi poradcami vybudovať 12 inštitúcií v 8-ich spolkových krajinách Rakúska, financovanie je zabezpečené cez EÚ a Ministerstvo práce.

Trošku zo súčasnej štatistiky: 74 % klientov sú ženy, 50 % vo veku od 25-39 rokov a od októbra 2010 do mája 2015 spracovali 1743 emailových žiadostí. 38 % otázok z celkového počtu sa týka ďalšieho vzdelávania, 27 % zmeny povolania, 17 % finančnej pomoci.

Ďalší workshop, ktorý som navštívila, bol o význame prepájania poradcov a networkingu. Workshop s názvom: Do it like a spider – How network building can impropve the access to Lifelong Guidance, ktorý viedli  K. Weinelt, K. Reiter a I. Wilfinger z Rakúska.

Tieto dámy nám odprezentovali sieť, tzv. „PAVÚKa“, ktorú vytvorili v Salzbursku. Členom siete sú siedmi kľúčoví partneri poskytujúci kariérové poradenstvo rôznym skupinám a 300 charitatívnych organizácií, komunít atď. Vízia “pavúka“ je poskytnúť jedno kontaktné telefónne číslo, na ktorom sa bude poskytovať základné kariérové poradenstvo bezplatne pre širokú rakúsku verejnosť. K hlavným výzvam siete patrí financovanie a strach zo zdieľania know-how medzi partnermi a možný úbytok klientely.

Workshopom Guide My W@y! – A European Career Guidance Concept for International Youth Mobility (HdBA) nás veľmi interaktívne sprevádzal vedúci projektu Prof. Dr. Florian Kreutzer z  Nemecka. V podstate sme spoločne tvorili budúcnosť online portálu Guide My W@y, dávali sme návrhy, podnety a vyjadrovali sa k celkovej štruktúre portálu či už po vizuálnej alebo aj obsahovej stránke. Hlavnou úlohou portálu bude poskytovať koncept kariérovej navigácie pre medzinárodnú, mládežnícku mobilitu (v oblasti vzdelávania & zamestnania). Zároveň bude obsahovať ďalšie moduly ako: právne poradenstvo, uznávanie certifikátov & výučných listov, profilovanie, párovanie a didaktiku. Zároveň bude poskytovať edukačné tréningy a materiály pre EURES, Euroguidance a ďalších poradcov. Projekt je sponzorovaný cez ERASMUS+ a mal by byť ukončený v auguste 2016. Projektovými partnermi Univerzita Santiago de Compostela (Španielsko), Úrad práce v Katoviciach (Poľsko), Masarykova univerzita v Brne (ČR), Technická univerzita v Kaunase (Litva) a EURES poradcovia v Nemecku. Ak by ste sa o projekte chceli dozvedieť viac, odporúčam navštíviť: www.guidemyway.eu.

Medzi najzaujímavejšie workshopy celého seminára považujem workshop na tému : Image in career coaching and vocational guidance. The use of Image and coaching games in people development processes supporting self-reflection, self-esteem and action taking s Dorotou Raniszewskou z Poľska.

Metódu „Pohľadnicové orákulum“, ktorú som sa naučila od renomovaného a medzinárodne uznávaného kariérového poradcu a supervízora zo Švajčiarska, pána Thomasa Dienera, som už občas používala s mojimi klientami.

Dorota však nepoužíva pohľadnice, ale karty, viac info na stránke: http://www.points-of-you.us. Zadávala nám otázky v oblasti našej kariéry, snov, života spolu s predčítaním krátkeho poučného príbehu na uvoľnenie a navodenie atmosféry. Následne sme si mali vyberať zo skupín kariet otočených tak, že sme nevideli obrázok. Potom sme si vo dvojiciach zdieľali pocity a emócie z obrázka, ktorý sme si vybrali, a nakoniec sme odokryli aj názov karty. Došlo aj k slzám. Bolo neuveriteľné pozorovať ako pozitívne alebo negatívne opisovali tú istú kartu rôzni účastníci workshopu. Každý vidí v danom „image“ ten správny odkaz pre seba, pre svoje sny, vytúžené zamestnanie. Myslím,že táto metóda sa môže veľmi pekne využiť pri introvertnejších typoch klientov. Takže ja som už spravila prvý krok a karty som si už objednala. A čo Vy? ;)

Celý seminár dopĺňala príjemná atmosféra hotela, zaujímavý program ako prehliadka mesta či známych vínnych pivníc ;)

Popri aktívnej účasti na workshopoch som nahrala aj rozhovory o kariérovom poradenstve a Cross Borders seminári pre nemeckú redakciu Slovenského rozhlasu. Otázky v nemčine boli po mojom návrate na Slovensko nahovorené zamestnankyňou nemeckej redakcie Slovenského rozhlasu a tu je výsledok: relácia „Die Slowakei hautnah, Magazin über die Slowakei in deutscher Sprache“ bola odvysielaná dňa 29. júna 2015, tu je možnosť vypočuť si:

(pozn.: len pre znalcov nemeckého jazyka).

Spíkri v poradí:

 1. Zuzana Záhradníková, člen Rady Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
 2. Karin Hirschmuller, Euroguidance Rakúsko
 3. Florian Kreutzer, Guide My W@y
 4. Katrin Reiter, Netzwerk Bildungsberatung Salzburg
 5. Ingeborg Wilfinger, BiB – Bildungsinformation Burgenland
 6. Bernd Lienstädt, Arbeitsagentur Bremen

Na začiatku som spomínala,že tento seminár bol pre mňa najprínosnejší z viacerých aspektov, ktorými sú :

 • naštartovaná zahraničná spolupráca
 • obohatenie kontaktov v oblasti kariérového poradenstva
 • nové náhľady na online poradenstvo
 • viac informácií o mobilite
 • zistenie, že kľúčovou výzvou všetkých zúčastnených krajín je financovanie
 • úspešný model Kariérneho centra Masarykovej univerzity by som rada priniesla na Slovensko
 • využívanie imagov v kariérovom poradenstve a ďalšie…

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto úžasného a nezabudnuteľného seminára.

ZZ_xborder1 ZZ_xborder2