JobSpott v Trnave, ktorý sa tento rok konal 7. 11. v Mestskej športovej hale, bol pre mňa zaujímavou skúsenosťou. Dalo by sa predpokladať, že keď podobné akcie poradca navštevuje často, tak už ani nerozoznáva kde je a len si sadne za svoj stolík a „poradcuje“ vo veľkom :) . Ale za svoju krátku cestu kariérovej poradkyne som si stihla všimnúť jednu zásadnú charakteristiku a to, že každá jedna akcia má veľmi špecifickú atmosféru a akýsi mód, v ktorom sa odvíja.

JobSpott bol pre mňa jednou z tých akcií, ktoré sú veľmi vydarené, program pútavý, zasahujúci všetky vekové kategórie a skupiny ľudí. Klobúk dolu pred organizátormi, ktorí chceli z takéhoto podujatia vyťažiť čo najviac a poskytnúť ľuďom celé spektrum služieb – od kontaktu s potencionálnym zamestnávateľom, cez stánky vysokých škôl, rôzne typy workshopov, zaujímavé prednášky až po kariérové poradenstvo poskytované našim združením.

Aj napriek možnostiam, ktoré pod strechou mestskej haly kričali na všetkých, ktorí prišli, mňa osobne zaskočil jeden fakt. (Všetko, čo budem ďalej uvádzať sa vzťahuje k mojim osobným pocitom, nechcem tieto vnemy zovšobecňovať :)) Viacerí návštevníci celú akciu len preleteli a všemožne sa snažili, po čo najmenej náročnej trase vyhľadať stanovisko, na ktorom sa potvrdzovali tlačivá z Úradu práce a už menej sa zaujímali o možnosti, ktoré tam na nich čakali. Od toho momentu stále intenzívnejšie vo mne vyvstávajú otázky a výkričníky súvisiace s kariérovými voľbami, ktoré robíme, s profesijnou cestou, po ktorej kráčame a intenzívnejšie vnímam miesto kariérového poradenstva v kontexte permanentne sa meniaceho trhu práce, požiadaviek a nárokov na zamestnanca, napĺňania osobného potenciálu a niekedy až prekliato ťažkej témy Šťastia v práci.

V tomto momente nepoznám zaručene správne odpovede na otázky, ktoré mi teraz blúdia hlavou, ale viem s istotou povedať, že o kariérové poradenstvo mali na JobSpotte záujem mladší aj starší, študenti aj absolventi, budúci podnikatelia aj živnostníci, ľudia, ktorí sa snažia identifikovať svoj potenciál, no aj tí, ktorí svoj potenciál zmapovaný majú a zvažujú ďalšie voľby, takí, ktorí sa snažia odhaľovať pozadie svojej spokojnosti/nespokojnosti v práci. Aktuálne Združenie prináša rôzne možnosti, vďaka ktorým človek pred zložitými kariérnymi otázkami nemusí stáť úplne sám. Akcií, na ktorých môžu jednotlivci nájsť ponuku kariérového poradenstva, je stále viac a za to som aj ja veľmi vďačná. Tí, ktorí majú záujem, môžu otestovať benefity, ktoré im takéto poradenstvo môže priniesť a mňa stále udržuje v strehu a v snahách prinášať zo mňa ako poradcu to najlepšie. Budem sa tešiť na každú ďalšiu možnosť stretnúť ľudí, ktorí majú snahu a túžbu hľadať možnosti ako svoj každodenný život v práci žiť tak, aby sa naozaj žil a nie len prežíval. S takýmto pocitom som odchádzala aj z JobSpottu.

JobSpoTT organizuje Národné kariérne centrum a takmer od samého začiatku je na ňom poskytované kariérové poradenstvo v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.