Pozývame všetkých kariérových poradcov na novoročné regionálne kluby Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry “Kariérové kolegovanie 2018“. Kluby budú zamerané najmä na odborný rozvoj kariérových poradcov, ale aj na diskusiu so zástupcami Rady Združenia a hľadanie spoločných inšpirácií pre rok 2018. Na aké odborné témy sa môžete na regionálnych kluboch tešiť?

  • Metóda “Sen – Realita – Akcia” (technika podľa nórskeho kariérového poradcu Trona Inglara)
  • Karta ako cieľ učenia (technika podľa Asa Sundelin zo Štokholmskej univerzity)
  • Projekt “Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve” o pripravovaných štandardoch kvality – diskusia so zástupcami Rady ZKPRK
  • a najmä spoločné zdieľanie skúseností a inšpirácií pre rok 2018!

Inšpiráciu sme našli na modelovom výcviku pre kariérových poradcov, ktorý prebiehal v mesiacoch október až november v Plzni a v Prahe. Výcvik organizovalo centrum Euroguidance Česká republika. Prineste na klub Vašu vlastnú obľúbenú metódu a obohaťme sa tak navzájom!

 

Regionálne kluby prebehnú v týchto mestách:

Pre koho sú regionálne kluby určené?
Pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry v rôznych oblastiach s rôznymi cieľovými skupinami:

  • Kariéroví poradcovia, koučovia alebo konzultanti pôsobiaci v oblasti rozvoja kariéry a HR.
  • Odborní poradcovia v službách zamestnanosti.
  • Výchovní poradcovia, zamestnanci CPPPaP.
  • Záujemcovia o oblasť kariérového poradenstva

Pre členov ZKPRK je vstup voľný, pre nečlenov symbolický príspevok 3€.