Aktualizácia: Stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže. Prihlasovanie príspevkov bolo predĺžené do 15. júla

Aj tento rok je Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spoluorganizátorom súťaže “Národná cena kariérového poradenstva”. Do konca júna môžete prihlásiť aj váš príspevok!

 

 

Prečo sa do súťaže prihlásiť?

 možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou komunitou
 nadviazanie nových partnerstiev a výmena skúseností
 získanie spätnej väzby od odbornej poroty zloženej z rešpektovaných odborníkov v oblasti kariérového poradenstva
 všetky zapojené organizácie a jednotlivci budú mať možnosť predstaviť svoj príspevok počas konferencie a v česko-slovenskom zborníku zo súťaže
 

Kto sa môže prihlásiť?

Jednotlivci a organizácie pôsobiace v oblasti rozvoja zručností, kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých.

 

Čo je možné prihlásiť?
 služby kariérového poradenstva a kariérovej výchovy pre mládež a dospelých
 jednorazové aktivity (napr. tréning/výcvik, Deň kariéry, atď.)
 publikácie, záverečné práce a výsledky výskumov
 poradenské nástroje a metódy
národné a medzinárodné projekty v oblasti kariérového poradenstva, kariérového vzdelávania a rozvoja zručností
 

Ako sa prihlásiť?

Na prihlásenie príspevku do súťaže stačí vyplniť registračný formulár a vyplnený ho poslať spolu s prílohami na adresu euroguidance@saaic.sknajneskôr do 30. júna.

 

Ako to vyzeralo v minulom roku?
Pozrite si to na fotkách v našom článku a v zborníku zo súťaže.
Staňte sa súčasťou príbehu rozvíjania kariérového poradenstva na Slovensku a pridajte svoj príspevok do mozaiky príkladov dobrej praxe.
 

Prihlásiť sa