Evropská kontaktní skupina v spolupráci s českým Centrom Euroguidance  usporiadali 4. mája 2016 v Prahe celodenný Seminár Škola + kariérové poradenstvo = úspech žiakov 21. storočia, nielen pre začínajúcich kariérových poradcov na školách. Nadšenci a podporovatelia kariérového poradenstva majú záujem v tejto oblasti pracovať a rozvíjať ju, a preto hľadajú možnosti a spôsoby, ako začať, aké prístupy zvoliť, na čo klásť dôraz, odkiaľ čerpať materiály, či pomôcky. Z tohto dôvodu boli na seminár pozvaní skúsení odborníci a držitelia ocenení Národnej ceny kariérového poradenstva.

 

Účastníci sa mohli zoznámiť s aktuálnymi trendmi na trhu práce, faktormi, ktoré priamo ovplyvňujú uplatniteľnosť na trhu práce / nové technológie, migrácia, globalizácia …

praha-seminar1

Na popoludňajších workshopoch si vyskúšali konkrétne techniky a nástroje, mohli si odniesť domov pracovné listy, skúsenosti zo zažitých cvičení a inšpiráciu do ďalšej práce.

praha-seminar2

V záverečnej diskusii boli predstavené plánované opatrenia na podporu kariérového poradenstva zo strany štátnych inštitúcií, škôl a neziskového sektora.