Na základe podnetov členskej základne sme na našej stránke sprístupnili diskusné fórum, ktoré ešte viac môže prispieť k sieťovaniu a zdieľaniu skúseností medzi členmi. Fórum je dostupné na adrese rozvojkariery.sk/forums, alebo v ponuke stránky v sekcii “Pre členov”. Fórum obsahuje tri diskusné okruhy:

  • Spätná väzba, podnety a nápady pre činnosť a webstránku ZKPRK (verejné fórum)
  • Zdieľanie metodík (neverejné fórum pre členov)
  • Zdieľanie skúseností a vzájomná výpomoc (neverejné fórum pre členov)

 

Veríme, že naše fórum ožije podnetnými príspevkami. Privítame akékoľvek podnety pre zlepšenie a tešíme sa na diskusiu!