Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK) je oficiálnym partnerom veľtrhu JOBexpo 2015. Združenie bude prezentovať svoje ciele a aktivity a aktívne sa zúčastní aj oficiálneho programu veľtrhu interaktívnymi workshopmi “Objavte svoj potenciál a žite ho!“. Viac informácií je možné nájsť na oficiálnej stránke veľtrhu. Príďte nás navštíviť v stánku Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry!

jobexpo 2015