Svetový deň duševného zdravia sa koná každoročne 10. októbra – v roku 2017 bolo jeho témou zdravie v práci. Svetová zdravotnícka organizácia sa na svojej stránke téme duševného zdravia na pracovisku venuje pomerne podrobne. Ako kľúčové fakty uvádza, že práca je dobrá pre duševné zdravie ale negatívne pracovné prostredie môže viesť k fyzickým aj psychickým zdravotným problémom.

Na svete trpí viac ako 300 miliónov ľudí depresiou. Ako sme na tom na Slovensku? Z nedávneho prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica Slovákov je vyčerpaná, pričom najvyčerpanejšia skupina bola vo veku 65 a viac rokov, ale druhou skupinou bola veková kategória 18–29 rokov. U ľudí v prieskumnej vzorke, v prípade ktorých bola zistená zvýšená únava, prieskum odhalil aj vysokú mieru stresu a zníženú stresovú odolnosť. “Odhadujeme, čo sa týka depresie, tak v tej strednej alebo ťažšej forme ňou trpí okolo desať percent populácie,” vyhlásila pre TASR epidemiologička Alexandra Bražinová.

Stres v práci pozná každý z nás a prirodzená miera stresu môže pomôcť k zlepšeniu našej výkonnosti – stres nás jednoducho môže „nabudiť“. Problémom je nadmerný stres, ktorý vzniká, keď je intenzita niektorých faktorov príliš vysoká, alebo sa vyskytujú viaceré naraz: rýchle tempo, strach zo straty zamestnania, zlé vzťahy na pracovisku a podobne. Z prieskumu OECD vyplýva, že 43 % zamestnancov zažíva pracovné preťaženie. Menej ako 1/4 pracujúcich uvádza, že ich pracovné prostredie je príjemné. Škandinávske krajiny dosiahli najmenšiu mieru pracovného preťaženia; najlepšie je na tom Fínsko 28 % a Dánsko 30 %. Naopak, krajiny s najvyššou mierou preťaženia sú Grécko (64 %) a Španielsko (52 %).

Znaky nadmerného stresu v práci:

 • nedostatočná sebadôvera
 • znížená schopnosť koncentrácie a produktivita
 • negativizmus, pesimizmus
 • precitlivelosť
 • podráždenosť
 • náhle zmeny nálady
 • zlé alebo naopak nadmerné spávanie
 • prejedanie alebo nedostatočná chuť do jedla
 • bolesti hlavy, chrbtice a podobne
 • uzatváranie sa do seba, vyhýbanie sa sociálnym kontaktom

(Zdroj: Counselling Directory)

Na Slovensku zažíva preťaženie v práci 48 % zamestnancov, čím sa zaraďujeme medzi krajiny s horšími výsledkami. Sme na 17. mieste z 21 krajín. Za nami skončili Slovinsko, Maďarsko, Španielsko a spomínané Grécko. Situácia je teda vážna. Čo by pre jej zlepšenie mali urobiť zamestnávatelia? Existuje veľa efektívnych opatrení, ktoré môžu organizácie urobiť, aby podporili duševné zdravie na pracovisku, čo môže mať za následok zvýšenie produktivity.

 • zlepšiť manažment v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, vrátane identifikácie zdrojov stresu,
 • informovať zamestnancov o možnostiach získať poradenstvo alebo inú podporu
 • zlepšovať komunikačné a riadiace procesy tak, aby umožnili zamestnancom účasť na rozhodovaní a pocit kontroly
 • zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, napríklad spružnením pracovnej doby
 • stanovovať jasné úlohy pre zamestnanca a pravidelne odmeňovať ich prínos

Čo môžete urobiť pre seba, aby ste dosiahli menej stresu v práci?

Prvým krokom je stanoviť si realistické ciele: “Čo chcem vo svojej kariére dosiahnuť?” Väčšinou je jednoduchšie povedať, čo nechceme, ale pozitívne svoje ciele sformulovať je užitočnejšie. Pokúste sa stanoviť si ciele vo viacerých oblastiach Vášho života: rodinný, pracovný, spoločenský, osobne-rozvojový… Nastavením konkrétneho smerovania v každej z oblastí získate lepšie ukotvenie a rovnováhu vo svojom živote. Zároveň tým získate schopnosť zamerať sa na podstatné veci – častým zdrojom stresu v práci sú malé, nepodstatné činnosti, ktoré nás oberajú o čas a energiu a len veľmi málo prispievajú k naplneniu stanovených cieľov.

Ako Vám v tom môže pomôcť kariérové poradenstvo? Kariérový poradca pomôže pri nachádzaní cesty k zmysluplnému povolaniu, k zvýšenému sebavedomiu a k lepšiemu zvládaniu stresu na pracovisku. Okrem toho, že sprevádza klienta k získaniu dobrej práce môže pôsobiť aj edukatívne a pomôcť nastaviť si mantinely týkajúce sa pracovnej záťaže a množstva času, ktoré budete tráviť v práci. Viac informácií o kariérovom poradenstve nájdete aj na našej stránke. Ak hľadáte kariérového poradcu vo Vašom regióne, navštívte náš zoznam poradcov.