Na akú prácu sa hodím? V čom som naozaj dobrá/dobrý? Ako nájsť prácu, ktorá ma bude napĺňať? Mnohí z nás si v určitom momente kládli tieto otázky. Trh práce je naklonený zamestnancom a tí si môžu vyberať, kde, za akých podmienok a za akú cenu budú pracovať. Ak o zmene povolania premýšľate, už v novembri budete mať možnosť poradiť sa o smerovaní Vášho pracovného života s profesionálnym kariérovým poradcom bezplatne! Kariérové poradenstvo Vám môže pomôcť v prípade, ak:

  • …nie ste spokojný vo Vašom súčasnom zamestnaní,
  • …premýšľate o zmene zamestnania alebo povolania,
  • …Vaša súčasná práca Vás nenapĺňa,
  • …chcete zistiť svoje silné stránky, zručnosti, talenty a prepojiť ich s možnosťami trhu práce,
  • …hľadáte si prácu a potrebujete sa zorientovať a nabrať sebavedomie,
  • …trápite sa s výberom vysokej školy, alebo kurzu.

 

Ako vyzerá kariérové poradenstvo?

Kariérový poradca Vám pomocou rôznych aktivít a dotazníkov pomôže zistiť Vaše záujmy, silné stránky a zručnosti. Následne sa spolu s Vami snaží tieto požiadavky prepojiť s trhom práce tak, aby pomohol pri nájdení vhodného povolania práve pre Vašu situáciu. V rámci týždňa celoživotného poradenstva organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry šnúru interaktívnych workshopov a individuálnych konzulácií po celom Slovensku. „Chceme, aby každý mal možnosť získať povolanie, ktoré mu naozaj zodpovedá. V práci trávime takmer tretinu nášho života a preto je vhodné pri rozhodovaní využiť odbornú pomoc“, hovorí odborník na kariérové poradenstvo a výber povolania Tomáš Šprlák. Súčasťou večera „Na kávu s kariérovým poradcom“ bude interaktívny workshop a/alebo individuálna konzultácia s profesionálnym kariérovým poradcom.

 

Čo o kariérovom poradenstve hovoria klienti?

Vedeli ste, že priemerný Slovák za život vystrieda tri až štyri zamestnania? Stále viac ich pre lepšiu spokojnosť v práci využíva služby kariérového poradcu. „Odhodlať sa pre kariérové poradenstvo bolo skvelé rozhodnutie. Tak ako som nemal žiadnu predstavu o tom, kam by sa mal môj život v budúcnosti uberať v oblasti kariéry, tak teraz mám o tom dosť jasnú predstavu. Poradkyňa mi pomohla nájsť moju skutočnú vášeň a niečo čo by ma skutočne bavilo robiť a hlavne na čo by som mal aj predpoklady. Ale čo je dôležitejšie, pomocou techník, ktoré použila a ktorými som si počas sedení prešiel, u mňa veľmi výrazne zvýšila sebavedomie a odstránila pocit stratenosti, ktorý ma tak dlho sprevádzal.“ Mário, bývalý nezamestnaný.
Stretnite sa aj vy s kariérovým poradcom bezplatne v týchto mestách:

Konkrétny program jednotlivých stretnutí nájdete na jednotlivých odkazoch. Tešíme sa na stretnutie!
Pre viac informácií kontaktujte info@zkprk.sk alebo telefonicky na 0907 433 299.

 

Mediálni partneri:

 

 

 

 

 

 

 

Spoluorganizátori podujatia: