Časopis “Kariérové poradenstvo v teórii a praxi” snáď ľuďom z odboru netreba predstavovať: ide o jedinú periodickú publikáciu zameranú výlučne na oblasť kariérového poradenstva na Slovensku aj v Čechách. Vydáva ho centrum Euroguidance a odborné články a príspevky domácich autorov sú recenzované redakčnou radou, zloženou tými odborne “najpodkutejšími”, čo doma máme. Časopis vychádza elektronicky dvakrát ročne a je k dispozícii na tejto adrese.

Z editoriálu: “Nosnou témou tohto jubilejného, 10. čísla, je podpora a rozvoj talentov, konkrétne najmä vybrané príspevky z rovnomenného seminára s bohatou medzinárodnou účasťou, ktorý slovenské centrum Euroguidance zorganizovalo 27. 10. 2016 v Bratislave. Sme veľmi radi, že môžeme čitateľom nášho e-časopisu sprostredkovať aspoň časť z toho, čo na seminári počuli jeho priami účastníci od našich hlavných rečníčok, renomovaných odborníčok nielen na problematiku talentu, kariérového poradenstva či osobného rozvoja – pani Annamarie Di Fabio z Univerzity vo Florencii a pani Margity Mesárošovej z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Z pestrého programu seminára prinášame ešte príspevky, ktoré súvisia s hľadaním talentov v komunite poradcov prostredníctvom súťaží organizovaných centrami Euroguidance v Maďarsku (príspevky Ágnes Cserkúti a Dávida Rozványia) či na Slovensku (príspevky Henriety Holúbekovej a Veroniky Trulíkovej), do témy seminára i čísla dobre zapadá i príspevok o prístupe Junior achievement Slovensko k hľadaniu talentov medzi mladými ľuďmi (jeho autorom je Oldřich Vaňous).


Aj rozhovor venujeme téme tohto čísla – rozprávame sa s doc. Vladimírom Dočkalom, psychológom, popredným odborníkom na problematiku talentu, človekom, ktorý výskumu talentu a podmienkam jeho úspešného rozvoja venoval desiatky rokov práce vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Veríme, že mnohé jeho myšlienky podnietia zvýšenie záujmu o túto problematiku aj v kontexte kariérového poradenstva. V obsahu čísla nájdete aj ďalšie príspevky našich už tradičných rubrík – z praxe (Helena Košťálová), študentskú sekciu (Dominika Brantalová), správy zo štyroch uskutočnených akcií (konferencia IAEVG v Madride, študijná návšteva v Anglicku, dva semináre v Českej republike), nechýba ani recenzia publikácie (D. Markovič: Kariérové poradenstvo v prostredí vysokých škôl na Slovensku).”

Časopis je možné si v plnej podobe prečítať na tejto adrese.