V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom.

„Mnohí mladí po ukončení štúdia smerujú na úrady práce. Ocitajú sa tak vo fáze nezamestnanosti a potrebujú usmernenie, čo robiť, aby ich vstup do pracovného života nebol až taký chaotický.“, popisuje motiváciu k uskutočneniu projektu Jana Taňkošová a ďalej pokračuje: „Skutočnosť, že sa mnohí mladí zaujímajú o to, aké možnosti im úrad ponúka, nás viedla k realizácii tohto projektu. Ak chceme, aby naše deti kráčali v živote tým správnych smerom, musíme im v tom pomáhať.“

Úrad organizuje skupinové poradenské stretnutia, ktorých celkové trvanie je približne 6-8 mesiacov. Mladým takto poskytuje potrebné informácie o možnostiach jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce, ale hlavne ich pracovníci úradu sprevádzajú k dosiahnutiu kariérneho cieľa.

„Metódy a techniky, ktoré využívame pri zisťovaní osobnostných predpokladov, silných stránok, či rozvíjaní mäkkých zručností, sú pre túto cieľovú skupinu zaujímavé, inšpirujúce ale aj zábavné. Individuálnymi rozhovormi, ktorými dopĺňame tieto aktivity, sa snažíme priblížiť ku klientovi a tak nazrieť do jeho sveta očakávaní, plánov, túžob ale aj problémov, bariér či iných negatívne pôsobiacich faktorov. V mnohých prípadoch zisťujeme, že dôvodom nezamestnanosti mladých je nesprávna voľba strednej školy a študijného odboru, a preto je potrebné hľadať možnosti, ako takúto situáciu riešiť.“, približuje priebeh skupinových stretnutí Jana Taňkošová.

Projekt prináša už aj výsledky. Organizátori ich ilustrujú na príklade konkrétneho klienta: „Za úspech,  okrem iných,  považujeme konanie účastníka projektu, ktorý si síce počas jeho trvania prácu nenašiel, ale o niekoľko týždňov po jeho ukončení sa prišiel poďakovať za všetko čo aktivitou získal a zároveň sa prišiel pochváliť, že sa mu podarilo nájsť svoje vysnívané zamestnanie.“

Ak sa vám príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom páči, dajte mu svoj hlas.