V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. „Byť mamou je mnohokrát najväčšou prekážkou pri nástupe do zamestnania. Tieto ženy sú často diskriminované zamestnávateľmi, ktorí sú mylne presvedčení, že takéto ženy nebudú môcť skĺbiť svoj rodinný život s pracovným. Každý neúspešný krok tieto ženy domotivuje a postupne tak strácajú vieru v seba samé, vo vlastné schopnosti a tým strácajú pevnú pôdu pod nohami. Preto prichádzame my a pozývame tieto mamy do spoločenstva žien s podobným osudom, kde si navzájom dodávajú odvahu a zdieľajú skúsenosti“, popisuje motiváciu k realizácii projektu Jana Taňkošová.

Stretnutia trvajú približne 6 mesiacov, počas ktorých sú mamičkám poskytované informácie o možnostiach jednotlivých nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a ďalšie podporné aktivity.  „V rámci odborných poradenských služieb chceme týmto ženám pomôcť spoznať svoje kvality a silné stránky, prekonať obavy a strach zo zlyhania a podporovať ich vo vytrvalosti, aktivite a sebaprezentovaní. Týmito skupinovými, stretnutiami, ktoré realizujeme na pôde úradu práce, pomáhame ženám zdieľať ich názory, postrehy a skúsenosti s ostatnými členkami skupiny. Dostávajú tak príležitosť nazerať na vlastné životy a pracovnú kariéru z iného pohľadu.“, pokračuje ďalej Jana Taňkošová.

Podľa organizátorov sa mamičkám projekt páči a vidia v nej zmysel. Dôkazom toho je aj skúsenosť lektorky: „Najkrajším pocitom zadosťučinenia pre mňa sú momenty, keď po ukončení stretnutí sa mamičky zastavia u mňa v kancelárii, lebo mi chcú osobne poďakovať za čas, ktorý som im venovala, za povzbudenie a naštartovanie do „boja“ vo svete práce. Tvrdenia, že by v týchto stretnutiach rady pokračovali, aj keď už nastúpili do práce, nás utvrdzujú v tom, že to, čo robíme, má zmysel.“

Ak sa vám príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom páči, dajte mu svoj hlas.