Blog o kariérovom poradenstve

/Blog o kariérovom poradenstve/

Dobrovoľníci z praxe prišli inšpirovať žiakov základných škôl

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásili aj Zuzana Nichtová a Rebecca Murray z projektu Teach for Slovakia. „Žiaci mnohokrát nevedia spojiť to, čo ich [...]

By |2019-09-20T12:55:20+01:005. september, 2019|Dobrá prax|

Inšpirovaní žiaci s väčšou šancou ostať študovať, žiť a pracovať v okrese v ktorom vyrástli

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vo Veľkom Krtíši. „Pre realizáciu tohto projektu nás motivovali [...]

By |2019-09-07T08:24:45+01:004. september, 2019|Dobrá prax|

Kariérové poradenstvo pre mamičky priamo v materských centrách

V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika. Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Michaela Valicová z organizácie IN ENERGY. „Byť mamičkou na materskej/rodičovskej dovolenke je krásne [...]

By |2019-09-07T08:24:54+01:001. september, 2019|Dobrá prax|

Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave

Vďaka partnerstvu so slovenským centrom Euroguidance Prinášame úryvok článku “Aktuálne o príprave výročnej konferencie IAEVG v Bratislave” (Štefan Grajcár), ktoré vyšlo v časopise Kariérové poradenstvo v teórii a praxi (Kariérové poradenstvo v teórii a práci , ročník 2019, číslo 15). Dvojrozhovor s Tomášom Šprlákom, predsedom Organizačného výboru, a Lenkou Martinkovičovou, predsedníčkou Vedeckého výboru konferencie IAEVG [...]

Naratívny koučovací prístup a možnosti jeho využitia v kariérovom poradenstve

Príbehy, ktoré o svojom živote rozprávame, sú mocným poradenským nástrojom. Vďaka programu Erasmus+ sme sa vo februári zúčastnili vzdelávacieho kurzu "Naratívne koučovanie" v Kodani. Prinášame z neho niekoľko inšpirácií do praxe. Pred samotným vysvetlením naratívneho koučovacieho prístupu je potrebné porozumieť pojmu naratív. Život, ktorý osoba žije v rôznych kontextoch a situáciách predstavuje naratív, [...]

Štefan Grajcár v TA3: Kariérová výchova je úlohou všetkých učiteľov, nie len kariérového poradcu

Štefan Grajcár zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vystúpil 17.7.2019 v štúdiu TA3 v relácii zameranej na zmeny v systéme kariérového poradenstva v školstve. Celý rozhovor trvá okolo 14 minút, okrem iného v ňom Štefan hovorí aj nasledovné: V kariérovom poradenstve v školstve si zamieňame cieľ s prostriedkom: Deti sme sa prestali pýtať, [...]

Zverejnili sme výzvu na riešenie celoživotného kariérového poradenstva v programoch demokratických politických strán

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oslovilo predstaviteľov demokratických politických strán s výzvou, aby vo svojich programových dokumentoch rozpracovali aj problematiku kariérového poradenstva. Uvedomujeme si, že v súčasnej situácii existuje množstvo oblastí, ktoré si na Slovensku zasluhujú prioritné riešenie. Sme ale presvedčení, že investícia do ľudského kapitálu občanov je dôležitou súčasťou komplexného rozvoja našej [...]

Komuniké ICCDPP: Štáty potrebujú medzisektorové stratégie pre politiky a služby rozvoja kariéry

Medzinárodné sympózium pre rozvoj kariéry a verejnú politiku, ktoré sa konalo v nórskom Tromsø v dňoch 17-20. Júna 2019, zverejnilo na svojej stránke komuniké "Priviesť rozvoj kariéry do neistej budúcnosti: Zaisťovanie prístupu, integrácie a inovácie". (Leading career development services into an uncertain future: Ensuring access, integration and innovation). V spolupráci so slovenským centrom Euroguidance prinášame [...]

Skúsenosti so Strenght based coaching, alebo prístupom zameraným na silné stránky klienta

V máji 2019 sme sa aj s kolegami Lenkou Martinkovičovou a Štefanom Hrinom vďaka podpore grantu Erasmus+ a ZKPRK zúčastnili mobility v Berlíne s názvom Strenght based coaching, teda koučovací, ale aj poradenský prístup zameraný na silné stránky klienta. Tento prístup vychádza z pozitívnej psychológie, resp. zo systemického prístupu. Veľmi dobre ho v článku popísala Katka Štukovská, ktorá podobnú mobilitu absolvovala už [...]

Národná cena kariérového poradenstva 2019: Prihlasovanie príspevkov predĺžené do 15.júla!

Aktualizácia: Stále máte možnosť zapojiť sa do súťaže. Prihlasovanie príspevkov bolo predĺžené do 15. júla.  Aj tento rok je Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spoluorganizátorom súťaže "Národná cena kariérového poradenstva". Do konca júna môžete prihlásiť aj váš príspevok!     Prečo sa do súťaže prihlásiť?  možnosť zviditeľniť seba a svoju prácu pred širšou poradenskou [...]