/Kvalita

50 odtieňov kvality: 2000 certifikovaných kariérových poradcov v krajine tulipánov

By |2018-03-27T22:10:44+02:0027. marec, 2018|Kvalita|

Séria článkov “50 odtieňov kvality” približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spolupracuje so slovenskými a zahraničnými partnermi na tvorbe národných štandardov kvality pre kariérové poradenstvo.   [...]

50 odtieňov kvality: benchmark Gatsby a depsychologizácia kariérového poradenstva v školstve

By |2018-03-25T21:53:48+02:0022. marec, 2018|Kvalita|

"Ja len potrebujem nejaký test, ktorý mi povie, na akú prácu sa hodím..." Každý kariérový poradca sa s takýmito očakávaniami klientov pravidelne stretáva: zobrať na seba rolu veštice s krištáľovou guľou, ktorá vie o klientovi viac, než on sám. O škodlivosti tohto prístupu sme už písali: namiesto rozvoja samostatnosti v klientovi posilňuje závislosť, bezmocnosť a [...]

50 odtieňov kvality, alebo ako to robia Francúzi

By |2018-04-07T21:57:04+02:0021. marec, 2018|Kvalita|

Séria článkov "50 odtieňov kvality" približuje slovenskej odbornej komunite kariérového poradenstva vybrané príklady európskej dobrej praxe z oblasti zabezpečovania kvality v kariérovom poradenstve. Články vznikli ako výsledok práce v projekte QUAL-IM-G, v ktorom Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry spolupracuje so slovenskými a zahraničnými partnermi na tvorbe národných štandardov kvality pre kariérové poradenstvo. Celoživotné [...]

Kvalita potrebuje kontinuitu: správa z workshopu “Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve” v Bratislave

By |2018-05-22T22:58:15+02:006. november, 2017|Akcie a aktivity, Kvalita|

Regionálny workshop s týmto názvom sa uskutočnil v stredu 25. októbra 2017 popoludní, či v tomto jesennom a skoro sa zmrákajúcom čase už skôr v podvečer v zasadačke SAAIC na Križkovej ul. 9, sídle Národnej agentúry Programu Erasmus+, ktorej súčasťou je aj slovenské centrum Euroguidance. Nebola to náhoda, že sme workshop venovali práve téme kvality [...]

Urobme si kvalitu v kariérovom poradenstve. Začíname participatívny proces tvorby štandardov pre poskytovanie kariérového poradenstva

By |2018-05-22T22:59:31+02:006. október, 2017|Kvalita, Novinky|

Oblasť kariérového poradenstva na Slovensku zažíva nevídaný rozvoj. V školstve ako spôsob prekonávania nesúladu medzi požiadavkami zamestnávateľov a trhu práce, v rezorte zamestnanosti ako plnohodnotný nástroj aktívnej politiky na trhu práce. Súkromný a neziskový sektor reaguje na rastúci dopyt po službách kariérového poradenstva. Odbornú komunitu to stavia pred zásadnú výzvu: Aké chceme mať kariérové poradenstvo? [...]