Pozývame vás na 1. ročník LETNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA, ktorý organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.  Letná škola KP bude prebiehať 9.-10. júna vo Vyhniach (Penzión Na Slnečnej Stráni**, www.naslnecnejstrani.sk) a veríme, že jej program bude prínosný pre skúsených aj začínajúcich kariérových poradcov. Priestor bude venovaný rozvoju praktických poradenských zručností, ako aj výmene skúseností a sieťovaniu. Program začne v piatok o 16:00 a skončí v sobotu o 17:00.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

 

Program letnej školy kariérového poradenstva 2017

Piatok, 9. 6. 2017

od 13:00     Príchod účastníkov a ubytovanie
16:00           Oficiálne otvorenie, predstavenie účastníkov, predstavenie ZKPRK
 • Knižné inšpirácie – aká odborná alebo iná kniha Vás v poslednom čase inšpirovala a v čom? (knihu môžete priniesť)
17:00          Odborný blok I: 
 • Informačno-komunikačné nástroje v kariérovom poradenstve (M. Martinkovič, T. Šprlák). Aké nástroje máme na Slovensku k dispozícii? Ako ich prepojiť s ďalšími zaužívanými poradenskými metódami, ako napr. s typológiou RIASEC? Aké sú trendy v Európe?
 • Nový poradenský nástroj Worknavigator (E. Uhríková). 25 rokov skúseností kariérového poradenstva zo Švajčiarska pretavených do web aplikácie. Predstavíme sebakoučovací nástroj, jeho súčasti a spôsob pomoci pre kariérového poradcu a ako bonus voľne dostupný dotazník na zistenie pripravenosti človeka na zmenu.
 • Výhody a špecifiká online poradenstva (A. Műllerová, CZ). Aké kladie poskytovanie online poradenstva nároky na nás, kariérových poradcov? Aké zručnosti si potrebujeme rozvíjať? Aké sú výhody a nevýhody tejto formy poradenstva pre klientov? Na workshope sa zamyslíme nad týmito otázkami a predstavíme tiež vlastné skúsenosti z poskytovania online poradenstva študentom v projekte Fondu dalšího vzdělávání. ​
18:30          Večera
19:30          Aké máme a aké chceme mať kariérové poradenstvo?
 • Interaktívne tematické bloky o skúsenostiach a víziách v kariérovom poradenstve priamo s ľuďmi z rôznych sektorov:
  Kariérový poradca “na voľnej nohe”: skúsenosti s rozbiehaním súkromnej poradenskej praxe (Eva Uhríková – Navigácia v povolaní a ďalší členovia – právnické osoby)
  Školstvo: Učiace sa Slovensko a realita kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v školách (Alžbeta Dianovská-Štofková, Asociácia výchovných poradcov)
  Úrady práce: čo chystajú pre nezamestnaných, ako im môžeme pomôcť a čo sa môžeme naučiť? (Tomáš Šprlák, UPSVaR)
20:30        Večerné sieťovanie

Sobota, 10. 6. 2017

od 7:30      Raňajky
9:00           Odborný blok II:
 • Workshop: Čo dokážu karty v práci kariérového poradcu (Magda Shymon, CZ). Metaforické (asociatívne) karty sú užitočným a obľúbeným nástrojom pre prácu s klientmi a majú široké využitie v psychoterapii, poradenstve a koučovaní. Na workshope si vyskúšame prácu s niekoľkými typmi obrázkových kariet a to zážitkovou formou. Zoznámite sa tiež s hodnotovými kartami. Pracovať budeme najmä vo dvojiciach a skupine. Vyskúšate si vybrané techniky použiteľné v kariérovom poradenstve. Vďaka používaniu kariet zapojíte do poradenského procesu viac kreativity, Vašej i Vašich klientov a získate tak ďalší nástroj k rozvoju sebapoznania klientov. Nebude chýbať potrebné minimum teórie.
 • Karty sú napríklad dobrým pomocníkom pre:
  • odbúranie strachu a nervozity, uvoľnenie atmosféry,
  • nadviazanie kontaktu s klientom,
  • mapovanie zdrojov a hodnôt,
  • otvorenie témy silných stránok a rezerv klientov, vlastností, schopností, zručností,
  • zmapovanie súčasného a budúceho stavu, cieľov,
  • podávanie spätnej väzby a k množstvu ďalších vecí, ktoré vám napadnú
12:00          Obed
13:00          Odborný blok III:
 • Využitie sociálne konštruktivistického a naratívneho prístupu v kariérovom poradenstve (L. Martinkovičová) –  Ako identifikovať a podporiť zdroje, ktoré klientovi umožňujú konštruovať kariéru? Akú rolu majú v poradenstve osobné naratívy (príbehy) klienta a ako s nimi pracovať? Predstavenie autobiografického pracovného zošita L. Savickasa.
14:30          Prestávka
15:00          Skupinová supervízia konkrétnych prípadov z vašej praxe
 • Supervízia v skupine umožňuje posilňovať zručnosti poradcu a pohnúť s klientskými prípadmi i tam, kde si sami nevieme ľahko poradiť. Je úzko spojená s praxou, pomáha nahliadnuť a reflektovať prácu s klientmi za pomoci skúseného senior-kolegu. Inšpiratívna je i práca v skupine a pohľady ostatných účastníkov. Budeme spolu diskutovať a zdielať nápady, ktoré sú efektívne pri práci s klientmi. Pripravte si svoje náročné situácie s klientmi, zaujímavé kazuistiky (E. Uhríková a ďalší skúsení kariéroví poradcovia).
17:00          Ukončenie programu

Hlavný hosť letnej školy kariérového poradenstva

Magda Shymon je psychologička, venuje sa individuálnej terapii, kariérovému poradenstvu a koučovaniu. Absolvovala výcvik v rodinnej systemickej terapii a výcvik so zameraním na Gestalt psychoterapiu. Je absolventkou výcviku v systemickom koučovaní a NLP koučovaní. V oblasti kariérového poradenstva ju ovplyvnil najmä koučovací prístup všeobecne, inšpiratívny zážitkový a tvorivý prístup Thomasa Dienera, ale tiež distančný kurz o teórii a praxi kariérového poradenstva organizovaný českým Euroguidance centrom v spolupráci so Štokholmskou univerzitou. Založila lektorské a terapeutické pomôcky b-creative (www.b-creative.cz), ktoré predstavujú najmä rôzne typy obrázkových a slovných kariet pre prácu odborníkov v pomáhajúcich profesiách. V roku 2014 získala českú Národní cenu kariérového poradenství za podporu kreativity poradenských pracovníků práve vďaka vytvoreniu kariet Moře emocí a Karty s příběhy. Je zamestnaná na Vysokém učení technickém v Brně, kde sa venovala poradenstvu pre študentov a momentálne je na rodičovskej dovolenke a pôsobí v súkromnej praxi (www.portabrno.cz). Je členkou Rady Asociace vysokoškolských poradců a v minulosti pôsobila tiež ako predsedníčka tejto asociácie. V nedávnej dobe spolupracovala na projektoch Stáže pro mladé a Cesta pro mladé ako lektorka pre kariérové poradenstvo.
 • Účastnícky poplatok:
  0€ pre členov ZKPRK + poplatok za ubytovanie a stravu na mieste
  40€ pre nečlenov ZKPRK + poplatok za ubytovanie a stravu na mieste
Prihlasovanie je možné do vyčerpania miest!

Prihláste sa na letnú školu