Dnes sa v Prahe konala európska konferencia siete Euroguidance Network pri príležitostí osláv 30. výročia jej fungovania. Na konferencii sa stretli kariéroví poradcovia a poradkyne, odborníci a metodici z takmer všetkých európskych krajín. Konferencia bola teda oslavou spolupráce a vzájomnej inšpirácie pri skvalitňovaní kariérového poradenstva v Európe.

Medzi viac ako 200 účastníkmi a účastníčkami konferencie malo silné zastúpenie aj Slovensko. Účasť na konferencii bola zároveň odmenou pre organizácie ocenené v rámci Národnej ceny kariérového poradenstva – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ZŠ Zákopčie a ZŠ Korna.
Gratulujeme Euroguidance CZ k skvelej organizácii, https://www.euroguidance.eu/egconference22.