Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa veľmi aktívnym spôsobom prezentovalo na najväčšom slovenskom veľtrhu práce JobExpo 2015. Išlo o prvé verejné predstavenie činnosti Združenia pred širšou verejnosťou. Viacerí členovia ZKPRK formou interaktívnych workshopov priblížili problematiku kariérového poradenstva návštevníkom veľtrhu. Zároveň bola iniciatíva Združenia viackrát prezentovaná na hlavnom pódiu. “Našim cieľom bolo zabezpečiť čo najväčšiu viditeľnosť kariérového poradenstva na tomto významnom podujatí,” hovorí predseda ZKPRK, Štefan Grajcár. “Kariérové poradenstvo je určite jedným z prostriedkov, akým je možné riešiť aj problematiku zamestnanosti na Slovensku.” Dodáva, že aj veľký záujem návštevníkov JobExpa o otázky spojené s vlastným profesijným smerovaním svedčí o tom, aký obrovský potenciál pre rozvoj kariérového poradenstva na Slovensku existuje.

Niekoľko členov a sympatizantom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry zabezpečovalo počas celého trvania JobExpo 2015 poradenské sedenia pre prítomných uchádzačov o zamestnanie. Napriek tomu, že stánok ZKPRK bol jedným z najväčších na celom podujatí a súbežne v ňom poskytovalo kariérové poradenstvo a koučing 5-7 dobrovoľných poradcov, sa pred stánkom tvorili rady záujemcov. Reportáž TA3 s krátkym vstupom Evy Uhríkovej:

“Ľudia za nami prichádzajú často s náročnými otázkami, ktoré sa týkajú nielen ich profesijného smerovania. Niekedy majú veľmi nízke sebavedomie a nevedia, ktorým smerom sa uberať. Ich situácia je často ešte náročnejšia v dôsledku nepriaznivej situácie na trhu práce, chybným výberom počiatočného vzdelania a podobne,” vysvetľuje Eva Uhríková, podpredsedníčka Združenia. Často sa stáva, že aj veľmi krátke poradenské sedenie im pomohlo vyjasniť si niektoré otázky spojené s vlastnou profesijnou dráhou alebo spôsobilo prelom pri ich hľadaní zamestnania.

 

AKTUALIZÁCIA 29.6.2015: Rádio Lumen prinieslo rozhovor s členkou Rady ZKPRK Zuzanou Záhradníkovou.