➡️ Už ste si viacerí všimli zmenu našej titulnej fotky na Facebook?😍
ňVerili by ste, že to už bude 15.ročník, kedy sa vďaka Euroguidance Network a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry oceňujú prínosy do sveta kariérového poradenstva? Chceli by sme Vás vyzvať, Vás, ktorí zapracovávate, vytvárate, inovujete, implementujete, odovzdávate, prednášate, workshopujete alebo inak prinášate viac medzi ľudí Kariérové poradenstvo, pozdieľajte s nami Vašu prácu.
Chceme Vás oceniť, vyzdvihnúť Vaše prínosy! Viac informácií nájdete tu: https://www.euroguidance.sk/nckp/zapojit-sa/
👏 Tešíme sa na každý jeden prihlásený príspevok! 👏