Aj v roku 2019 bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry partnerom a odborným garantom pre kariérové poradenstvo na série výstav “Kam na vysokú“. Výstava Kam na vysokú je modernou prezentačnou výstavou pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste. Vysoké školy sa prezentujú viacerými interaktívnymi prostriedkami a informujú študentov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi. Medzi vystavovateľov patria slovenské a zahraničné vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie.

Organizátor výstavy vydal pre tento ročník aj atraktívny časopis, ktorý obsahuje praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov. Cieľom publikácie je pomôcť kariérnym poradcom pri poskytovaní aktuálnych informácií končiacim stredoškolákom. Printová časť je distribuovaná na všetky stredné školy na Slovensku, elektronická verzia je určená študentom a ich rodičom na weboch stredných škôl.

Celkovo sa výstavy zúčastnilo 14 poradkýň a poradcov, ktoré v osobitných stánkoch poskytli kariérové poradenstvo stovkám žiakov stredných a základných škôl. Aké spätné väzby dostávali od žiakov a študentov?

Čo ste sa o sebe dozvedeli:

 • O svojom vnútri, že mám nasledovať svohje srdce a nenechať sa ovplyňovať v mojich rozhodnutiach
 • Dokázala by som pracovať s ľuďmi, som fyzicky zdatná, mohla by som ísť humanitárnym smerom
 • Urobil som si mapu svojho času a pomenoval oblasti,ktoré mi zaberajú najviac času
 • Možno aj viem,čo chcem,len musím zistiť ako to dosiahnuť a čo pre to spraviť
 • Že by som možno zvládla aj viac ako si myslím
 • Čo som tušila,ale bála sa uznať
 • Potvrdila som si svoje povahové vlastnosti
 • Viacej som preskúmal,aké veci mi reálne idú
 • Dozvedela som sa o svojich schopnostiach a akou cestou sa mám v živote uberať
 • Bližšie som spoznal sám seba cez projektívnu metódu asociácií

Čo ste získali absolvovaním krátkeho kariérového poradenstva:

 • Utvrdenie sa v ceste, ktorú chcem nasledovať a že sa mám venovať tomu,čo ma baví a láka
 • Dokážem sa z daných informácií odraziť, že kam pôjdem na vysokú
 • Kvalitnú spätnú väzbu, reálny obraz o sebe a nové podnety pre prácu so sebou
 • Radu,čo spraviť ďalej s výberom kariéry
 • Poznatky,ktoré treba zvažovať pri výbere VŠ a ako ďalej postupovať
 • Kam chcem ísť na VŠ
 • Získala som informácie o sebe, ktoré mi pomohli rozhodnúť sa
 • Istotu
 • Vedomosti, ktorý odbor by pre mňa nebol vhodný
 • Väčšiu istotu ohľadom rozhodovania
 • Informácie o vlastných schopnostiach a ako ich rozvíjať
 • Inšpiráciu a skúsenosti ohľadom hľadania práce a telefonovania ohľadom práce potenciálnemu zamestnávateľovi

Pokúste sa vlastnými slovami vyjadriť, čo je kariérové poradenstvo:

 • Je to cesta,ktorou sa dozviem cestu k svojej budúcnosti
 • Pomoc ľuďom, kam na vysokú a čo robiť,keď budem dospelá
 • Je to pomoc osobám pri hľadaní svojho povolania, či posunu vo svojom živote.
 • Možno povedať,že sa tu do určitej miery môže formovať už zmysel života.
 • Pomôže nám s výberom kariéry, aj s tým uvedomiť si,čo chceme a čo treba pre to spraviť
 • Usmernenie človeka,keď aj vie, čo robiť,ale nevie ako…
 • Rady do budúcnosti
 • Poradia ľuďom ako si nájsť,čo študovať, poradia v kariére
 • Pomoc nerozhodným ľuďom v ich kariére a akým smerom by mali ísť
 • Pomoc mladým ľuďom s výberom budúceho povolania na základe ich vnútra
 • Pomoc ľuďom,ktorí v živote hľadajú svoju profesiu
 • Poradiť človeku, čo by mal skúsiť, čo sú jeho silné a slabé stránky, na čo sa zamerať a čomu sa vyhnúť

Na veľtrhoch sme sa stretávali aj s výchovnými poradcami, zamestnancami CPPPaP, učiteľmi, riaditeľmi škôl a zástupcami firiem. Tešíme sa z tejto spolupráce s NAKAC, ktorá pomáha šíriť povedomie o kariérovom poradenstve.

Fotogaléria zo série veľtrhov Kam na vysokú