Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v súčasnosti riadi projekt “Exploring Green Guidance” ktorého cieľom je pripraviť metodiky pre poskytovanie zeleného poradenstva. Čo je to zelené poradenstvo? Mnoho ekonomických sektorov prejde v najbližších rokoch výraznou “zelenou” transformáciou, ktorá môže ohrozovať pracovné miesta tých najzraniteľnejších pracovníkov. Ale nejde len o túto praktickú ekonomickú otázku: V našej praxi stretávame čoraz viac mladých ľudí s klimatickou úzkosťou, alebo klientov ktorí chcú do rozhodovania o vlastnej kariére zahrnúť aj otázky udržateľnosti.  Klimatické zmeny sa nás priamo týkajú už dnes a musíme si klásť otázku ako môže kariérové poradenstvo svojím malým dielom prispieť k pretvoreniu systému, k zmene paradigmy o tom ako produkujeme, konzumujeme, uvažujeme o práci a o súčasnom spoločensko-ekonomickom systéme. Jedným z ciest je hovoriť o individuálnych kariérových rozhodnutiach z hľadiska udržateľnosti, premýšľať nad osobným angažovaním sa pre urdžateľnú budúcnosť a spoločnými aktivitami pre dosiahnutie zmeny. Viac informácií k zelenému poradenstvu môžete nájsť v češtine napríklad tu a tu.

V rámci projektu ZKPRK vyhlasuje výberové konanie pre účasť v pracovnej skupine pre tvorbu metodík zeleného poradenstva.

Pracovná náplň:

  • Účasť na prvom inštruktážnom a koordinačnom stretnutí pracovnej skupiny v dňoch 24.5. 14:00 do 25.5. 17:00 na chate Smrekovica pri Ružomberku
  • Individuálna tvorba metodických materiálov (zameranie, obsah a cieľová skupina podľa dohody na koordinačnom stretnutí, dĺžka práce podľa pracovných výkazov, odhadom 1-2 dni)
  • Účasť na ďalších dvoch stretnutiach skupiny (2x 3 hodiny podľa dohody v období jún – september)

Odmena: Formou dohody o vykonaní práce v maximálnej celkovej cene práce 120€/deň.

V prípade záujmu prosím kontaktujte tomas.sprlak (a) gmail.com (môžete pripojiť krátku správu o Vašom odbore pôsobnosti a o Vašej predstave ohľadom spolupráce, prípadne životopis), najneskôr do 4. marca 2024.

Pre viac informácií o projekte financovanom z programu Erasmus+ navštívte stránku https://www.green-guidance.eu/.