V Košiciach sa konal 9. ročník veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24.-26.11.2015, na ktorom sa po prvý-krát predstavilo aj naše Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Ide o jediné podujatie svojho druhu na východe Slovenska.

Vo vyhradených priestoroch sa vystriedalo množstvo študentov. Počas 3 dní  prebiehali workshopy a zároveň sme poskytovali individuálne konzultácie. Vzhľadom na veľký záujem študentov sme sa prispôsobili a namiesto plánovaných 2 workshopov denne sme ich absolvovali aj osem za deň. Okrem workshopov sme poskytovali počas týchto dní aj individuálne poradenstvo, ale žiaľ pre veľký počet záujemcov sme nakoniec pracovali skupinovo.

Veľmi nás potešil aj záujem riaditeľov škôl, poradkýň z Úradov práce a výchovných poradkýň. Veľký záujem prejavili hlavne výchovné poradkyne, taktiež sa pýtali na členstvo v našom Združení aj na regionálne kluby nášho Združenia. Aj vďaka tejto akcii nám rastie komunita a veríme, že aj ďalší, ktorí ešte váhajú sa pridajú a rozšírime spájanie poradcov z rôznych inštitúcií aj na východe Slovenska.

Všetky zúčastnené poradkyne, členky združenia: Pavlína  Vašátová, Beatka Nagyová, Alenka Durišová-Džuganová, Janette Neklapilová nemali priestor na oddych, pretože záujemcov o poradenstvo počas celého dňa pribúdalo. Nás to ale zároveň teší, že študenti si mali možnosť vyskúšať a zažiť niektoré malé aktivity, ktorými sa im podarilo aspoň nahliadnuť do toho, čo kariérové poradenstvo ponúka.

Verím, že sa nám spolu podarilo, aj napriek krátkemu času naznačiť im smer, podporiť ich vo vlastnom rozhodovaní a smerovaní a taktiež ich oboznámiť s našim Združením, kde môžu nájsť pomoc, ak to budú potrebovať.

Počas 3 dní sa nám podarilo zozbierať 55 dotazníkov (iba z niektorých workshopov) a rada sa s Vami podelím o niektoré odpovede:

  1. Všetci z opýtaných by takúto aktivitu odporučili svojím spolužiakom
  2. Úroveň aktivity hodnotili ako: veľmi dobrú- 44 z opýtaných

Dobrú-  10 z opýtaných

priemernú-  1 z opýtaných

 

  1. Otázka:  Čo si sa o sebe dozvedel?… niektoré odpovede:

–          Vlastnosti, ktoré ma vystihujú

–          Aký som typ osobnosti a možné profesie

–          Aké sú moje túžby a vlastnosti

–          V akej oblasti chcem pracovať

–          Na čo mám predpoklady

–          Hodnoty života a svoje hlbšie vlastnosti

–          Akú prácu by som mohla robiť v budúcnosti

–          Lepšie viem, čo by ma asi bavilo

–          V čom som dobrý

–          Veľa nových vecí

–          Nové hodnoty, či vlastnosti

–          Zaujímavé smery v profesii

–          Že mám odbúrať strach

–          Že som iná, ako som si myslela

–          Život sa dá vnímať aj pozitívne

–          Svoje zručnosti

–          Možný smer do budúcna

–          Že mám vlastnosti, o ktorých som sám nevedel

–          Nové skúsenosti

–          Aký typ práce sa mi najviac hodí

–          Na čo sa mám pri výbere VŠ zamerať

–          Čo v skutočnosti chcem

  1. Otázka: Čo si získal účasťou na aktivite? ..niektoré odpovede:

–          Objektívnejšie sebahodnotenie

–          Konkrétne charakteristiky svojej osobnosti

–          Smer, ktorým sa mám uberať

–          Nové informácie o rôznych typoch povolaní

–          Nový pohľad na seba

–          Viem, kde mám ísť

–          Utvrdenie vo výbere školy

–          Nápad a vôľu ísť si za svojím

–          Informácie o sebe a zamestnaní

–          Prehľad o možných profesiách

–          Veľa nových informácií o sebe

–          Viac som pochopila, na čo mám, na čo sa hodím, čo ma bude viac baviť

–          Pomohlo mi to s výberom škôl

–          Čím by som chcela byť

–          Spoznal som nové povolania

–          Lepšie pomenovanie svojich vlastností a túžob

–          Skúsenosti do života

–          Rozhľad

A na záver niektoré vyjadrenia študentov, čo je podľa nich kariérové poradenstvo:

–          Pomoc v oblasti výberu VŠ

–          Donúti ľudí zamyslieť sa vážne nad tým, čo v skutočnosti chcú v budúcnosti robiť

–          Pomáha mi zistiť moje talenty, aby ma práca bavila a aby som ju vedela robiť kvalitne a rada

–          Ktorou cestou vykročiť, ak si nie si istý

–          Kam sa má uberať tvoj život

–          Pomáhajú zistiť, čo sa pre nás hodí

–          Hľadanie profesie, ktorá sedí na danú osobnosť

–          Miesto pre všetkých, ktorí sa rozhodujú vo svojom živote o škole, práci, odbore

–          Budúcnosť, kariéra

–          Pomoc pri zistení svojich silných stránok

–          Služba, ktorá poskytuje ľuďom lepšie sa v sebe zorientovať

–          Pomoc pri výbere budúceho povolania

–          Hľadanie optimálneho budúceho zamestnania

–          Poradenstvo, vďaka ktorému človek zistí aké povolanie sa mu hodí

–          Poradia vám zábavnou formou, akú školu, zamestnanie si vybrať

–          Ukázať ľuďom povolanie, ktoré ich napĺňa

Mojou snahou bolo dostať tému kariérového poradenstva na „Východ“, dať do povedomia Združenie pre kariérové poradenstvo, jeho činnosť, aktivity a taktiež, aby študenti vedeli kam sa majú obrátiť v prípade potreby. Myslím, že to splnilo účel a to, že sme klientom odovzdali viac  aj vďaka osobnému a kreatívnemu prístupu a mnohí z nich našli svoj ďalší smer je bonus navyše.

Ďakujem Beatke Nagyovej a Pavlíne Vašátovej  za ich osobný prístup a skvelý prínos, za skvele odvedený výkon nad „plán“ , a Alenke Durišovej- Džuganovej aj za krásne vizuálne obrázky , ktoré určite boli prínosom a zaujímavým oživením nášho „stánku“.

Videli sme, že táto práca má ZMYSEL. Teším sa a ĎAKUJEM.

Poďakovanie patrí aj našim 3 hosteskám, ktoré nám pomáhali pri usmerňovaní študentov, rozdávaní letákov a šírili povedomie o kariérovom poradenstve počas celých 3 dní.

 

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať organizátorovi tohto podujatia Progress Promotion a osobne pánovi Môcikovi, že Združeniu pre kariérové poradenstvo poskytol priestor prezentovať sa.