V Košiciach sa konal 1. ročník burze práce Chyť sa príležitosti, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.-24.2.2016, na ktorom sa predstavilo aj naše Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Organizátorom bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Na akcii sa za Združenie zúčastnili naše členky Mgr. Marcela Pravdová a Mgr. Janette Neklapilová. Počas dvoch dní poskytovali individuálne konzultácie a taktiež viedli workshop na tému:„Odhaľte svoj talent a priblížte sa k svojmu vysnívanému zamestnaniu“. Zaplnená seminárna miestnosť počas nášho workshopu naznačuje záujem ľudí o danú problematiku. Záujemcov o poradenstvo bolo počas obidvoch dní viac ako dosť. Konzultácie sa niesli hlavne v duchu poskytovania základných informácií o kariérovom poradenstve ako takom, ľudí najviac zaujímalo čo poskytuje kariérové poradenstvo a jeho priebeh. Medzi záujemcami bolo najviac momentálne nezamestnaných, mamičky na MD, ale objavili sa aj ľudia, ktorí sú zamestnaní, ale uvažujú o zmene zamestnania, resp. o zmene profesie. Záujemcov sme oboznámili s našim Združením a nasmerovali ich, kde môžu nájsť pomoc, ak to budú potrebovať.
Som naozaj rada, že sa téma kariérového poradenstva dostáva opäť prostredníctvom Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry na „Východ“ a rozširuje svoje povedomie o svojej činnosti a aktivitách aj medzi širšiu verejnosť-ľudí hľadajúcich prácu, zamestnaných aj nezamestnaných.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať organizátorovi tohto podujatia , že Združeniu pre kariérové poradenstvo poskytol priestor prezentovať sa.

 

IMG_20160223_145826 IMG_20160224_091917