V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko prinášame sériu článkov, ktoré približujú príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019. Po zverejnení všetkých príspevkov bude na stránke otvorené hlasovanie o cenu publika.

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásili aj Zuzana Nichtová a Rebecca Murray z projektu Teach for Slovakia.

„Žiaci mnohokrát nevedia spojiť to, čo ich baví, čomu sa venujú a v čom sú dobrí, s nejakým pre nich vhodným povolaním. Nikto ich totiž veľmi nevedie k tomu, aby sa nad tým vôbec zamýšľali. Preto sme sa rozhodli rozbehnúť náš projekt, v rámci ktorého majú žiaci možnosť zamyslieť sa presne nad touto svojou “ideálnou kombináciou”.“, hovorí jedna z autoriek.

Na základné školy si pozývajú zaujímavých ľudí, ktorí žiakom nielen priblížia svoje vlastné povolania ale zároveň ich aj prevedú viacerými aktivitami.

„Je to vždy niekto priamo z praxe, človek, čo im príde porozprávať o sebe, svojej práci a svojej ceste k nemu. Aby jednoducho videli, ako to chodí v reálnom živote, a nebola to len ďalšia z vecí, ktoré s nimi spraví niekto v škole, a o týždeň si to už ani nebudú pamätať.“, pokračuje ďalej a dodáva: „Pri výbere dobrovoľníkov sme sa sústredili na to, aby predstavovali pestrú kombináciu nielen výnimočných, ale aj bežných povolaní a ukázali aj na také prípady, keď ľudia majú úplne iné povolanie, než bolo zameranie školy, ktorú vyštudovali.“.

Projekt má už za sebou 2 úspešné roky so žiakmi 5. – 9. ročníka na niekoľkých základných školách po celom Slovensku.

„Keď sme s projektom začínali, ani sme nehovorili o tom, že by sme v ňom chceli pokračovať. Dostávali sme však pozitívnu spätnú väzbu zo všetkých strán a aj dobrovoľníci sa nás pýtali, či bude možnosť prísť opäť. Navyše, my samy sme z toho celého mali radosť a pocit naplnenia. Zatiaľ je teda naším najväčším úspechom asi rozhodnutie pokračovať ďalej.“, dodáva.

Jeden z najsilnejších momentov z realizácie projektu bol podľa autoriek príbeh žiačky zo základnej školy vo Veľkých Levároch, ktorú v prvý rok projektu navštívili pracovníci jedného veľkého zamestnávateľa v danej oblasti.

„Boli to ľudia z pracovných pozícií na rôznych úrovniach, čiže mohli osloviť naozaj rôzne skupiny žiakov. “Hodiny”, ktoré viedli, sa podarili a všetci boli spokojní. Avšak najviac nás potešilo, keď sa po nejakom čase zastavila žiačka s otázkou, kedy tí ľudia prídu opäť, že ju to veľmi bavilo a keďže ide budúci rok do deviateho ročníka, bolo to pre ňu aj veľmi užitočné.“, hodnotí svoju skúsenosť jedna z autoriek.

Ak sa vám príspevok Zuzany Nichtovej a Rebeccy Murray z projektu Teach for Slovakia páči, dajte mu svoj hlas.