Od 4. do 9. septembra 2017 organizuje Univerzita aplikovaných vied o práci v Mannheime v spolupráci so sieťou NICE už tretí ročník letnej školy Európskeho doktorantského programu v kariérovom poradenstve (European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling  – ECADOC). Letnej školy sa môžu zúčastniť všetci doktoranti venujúci sa oblasti kariérového poradenstva. Hlavným cieľom letných škôl ECADOC  je podpora doktorandov z celej Európy stať sa špičkovými výskumníkmi a plnohodnotnými členmi vznikajúcej vedeckej komunity z oblasti kariérového poradenstva. Výskum v oblasti kariérového poradenstva leží v srdci letných škôl. Aby bola letná škola pre účastníkov čo najprínosnejšia, jej koncepcia sa obsahovo zameriava na rozvoj celého radu dôležitých kompetencií a zručností potrebných pre úspešnú kariéru v akademickom výskume v oblasti kariérového ​poradenstva. Aktivity budú podporovať doktorantov pri finalizácii ich individuálneho výskumného projektu, pri rozvíjaní ich zručností pre realizovanie špičkového výskumu za použitia kvalitatívnych a kvantitatívnych metód, podporovať ich pri zastávaní roly inovátorov v oblasti výskumu, politiky a praxe, a pomôžu im stať sa členmi s spoluvytvárateľmi európskej vedeckej komunity.

Ciele letnej doktorantskej školy:

  • Podporiť doktorantov pri finalizácii výskumného projektu
  • Predstaviť aktuálne prístupy a metódy a podporiť doktorantov v ich aplikovaní
  • Stimulovať rozvoj európskej vedeckej komunity a podporovať možnosti spolupráce medzi účastníkmi
  • Podporovať profesijný rozvoj a otvárať nové perspektívy pre ďalšie uplatnenie sa účastníkov

 

Informačné dokumenty a prihlasovací formulár k letnej škole ECADOC:

ECADOC Summer School Concept

ECADOC-2017-Mannheim-Announcement

CAREER-EU2017_Call and Invitation

Application Form_Final

 

Viac informácií o výzve nájdete na adresách http://larios.psy.unipd.it/ecadoc/ a http://www.hdba.de/forschung/drittmittelprojekte/ecadoc/ alebo kontaktujte organizátora na adrese peter.weber@hdba.de.