Novinky zo sveta poradenstva

 Do Týždňa kariéry 2022 sa zapojilo 16 organizácií naprieč celým Slovenskom
Do iniciatívy Týždeň kariéry sa v roku 2022 zapojilo 16 organizácií vrátane škôl, poradní či úradov práce, ktoré v decembri a januári zorganizovali 36 podujatí kariérového poradenstva. Súčasťou iniciatívy bola aj séria podujatí Na kávu s kariérovým poradcom, počas ktorej 82 ľudí využilo bezplatné konzultácie so skúsenými kariérovými poradcami a poradkyňami v 10 slovenských mestách. Viac o Týždni kariéry 2022 sa dočítate na stránke iniciatívy tyzdenkariery.sk
 Európska komisia vyhlásila rok 2023 za európsky rok zručností
Cieľom je podporiť efektívnejšie a inkluzívnejšie investície do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie, podporovať ľudí pri prechode z jedného zamestnania do druhého a zabezpečiť, aby zručnosti pracovníkov zodpovedali potrebám trhu práce. Viac informácií môžete nájsť na stránke ec.europa.eu
 Projekt ÚPSVaR umožňuje dospelým získať príspevok na vzdelávanie
Cieľom projektu “Nestrať prácu, vzdelávaj sa” je podporiť zamestnanosť jednotlivcov pre ich lepšie uplatnenie sa na trhu práce a prevencia nezamestnanosti. Zameriava sa na zamestnaných ľudí, ktorým môže preplatiť profesijne orientované vzdelávanie alebo vzdelávanie zamerané na získanie prenositeľných kompetencií. Informácie o projekte nájdete na stránke upsvar.gov.sk
 EPALE podcast: Sieť Euroguidance a kariérové poradenstvo na Slovensku
V sérii podcastov EPALE vystúpili Paula Pastierová, kariérová poradkyňa zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry, a Ladislav Ostroha, koordinátor centra Euroguidance, ktorí porozprávali o stave a špecifikách kariérového poradenstva na Slovensku. Podcast nájdete na Youtube
 Záznam z webinára “Bezplatné online nástroje platformy Europass”
Webinár od Europass si kládol za cieľ poskytnúť užitočné informácie o platforme Europass a jej nástrojoch. Na webinári boli predstavené konkrétne možnosti platformy www.europass.eu, ktoré je možné aplikovať v poradenských aktivitách. Záznam z webinára nájdete na Youtube
 Záznam z webinára “Kariérové poradenství pro žáky přicházející z Ukrajiny při volbě střední školy”
V januári 2023 zorganizovalo české centrum Euroguidance webinár pre kariérových poradcov pracujúcich s deťmi z Ukrajiny pri výbere strednej školy. Na webinári boli prezentované osvedčené postupy a príklady dobrej praxe. Záznam webinára nájdete na Youtube
 Záznam z konferencie “Jak učiť žáky kariérně myslet”
Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Česku zorganizoval online konferenciu nielen pre poskytovateľov kariérového poradenstva v školách. Konferencia sa venovala trendom a inováciám v kariérovom poradenstve, využitiu veľtrhov pre rozvoj kariéry či skúsenostiam kariérových poradkýň z vybraných stredných odborných škôl. Záznam z konferencie nájdete na Youtube

Podujatia

 Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství (16. február 2023, online)
Webinár je určený tým, ktorí chcú zaradiť mindfulness do oblasti kariérového poradenstva a vzdelávania. Účastníci sa oboznámia s podstatou mindfulness po teoretickej i praktickej stránke. Webinár poskytne informácie o konkrétnych možnostiach uplatnenia mindfulness v poradenskej a pedagogickej praxi. Viac informácií a možnosť registrovať sa nájdete na stránke euroguidance.cz
 NICE Academy (23. – 26. august 2023, Liepāja)
Od 23. do 26. augusta 2023 sa bude konať výročný vzdelávací seminár Európskej siete pre inovácie v kariérovom poradenstve (NICE) v Liepāja (Lotyšsko). Témou podujatia bude podpora poskytovateľov kariérového poradenstva pri zvládaní súčasných výziev v praxi. Podujatie je v príprave, program a registračný formulár budú dostupné na stránke nice-network.eu

Publikácie

 Školský podporný tím: Teoretický a praktický sprievodca

Odborný materiál z dielne VÚDPaP je určený pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí v spolupráci s vedením školy budujú inkluzívne prostredie vďaka vytváraniu školských podporných tímov. Možno v ňom informácie o zasadení kariérového poradenstva a kariérovej výchovy do školských podporných tímov.

Odborný materiál je dostupný online

 Cross-Border Seminar 2022: Zverejnené národné prieskumy a príspevky

Materiály zo seminára, ktorý sa konal v novembri 2022 v Rige, sú dostupné online. Nájdete medzi nimi záznam z hlavnej prednášky Normana E. Amundsona, materiály z jednotlivých workshopov a prehľad národných prieskumov.

Materiály sú dostupné online (v anglickom jazyku)