AKTUALIZÁCIA (23/11/2016): Workshop bude možné sledovať aj elektronicky na tejto adrese: https://join.skype.com/ooW5Y5aK19uL. Pre sledovanie je potrebné sa prihlásiť v pôvodnom formulári (kliknite sem) a uviesť v poznámke “Online prenos”.

Je pre nás veľkou radosťou, že okrem workshopu s Thomasom Dienerom v závere roka v spolupráci s centrom Euroguidance môžeme ponúknuť ďalšiu výnimočnú príležitosť rozšíriť si poradenské obzory. Naše Združenie organizuje interaktívny workshop s dvoma renomovanými európskymi odborníkmi na využívanie ICT poradenských nástrojov a informačných systémov o trhu práce (Labour Market Information), ktorí v rámci svojho výskumu zavítajú aj na Slovensko. Workshop ponúkne nielen predbežné závery celoeurópskeho výskumu organizovaného CEDEFOP, ale aj predstavenie a vyskúšanie si najinovatívnejších európskych ICT nástrojov v kariérovom poradenstve a zdieľanie skúseností v tejto oblasti.

Hoci nie je možné nahradiť ľudský kontakt umelou interakciou s počítačom, využívanie podpory ICT poradenských nástrojov sa aj u nás dostáva do popredia (ISTP.sk, KomposyT). Aj tento workshop je prejavom toho, že Slovenská poradenská scéna chce a dokáže držať tempo s okolitým svetom.

Tešíme sa na spoločné stretnutie 28. novembra o 17:00 na Križkovej 9 v Bratislave!

Lutz Kubitsche, Sonja Muller: ICT nástroje v celoživotnom poradenstve – európske trendy, Slovensko a budúcnosť

Tématický workshop ZKPRK
28. novembra 2016, 17:00

Križkova 9, Bratislava (sídlo Euroguidance/SAAIC)

Výskumný tím Európskeho strediska pre výskum odborného vzdelávania (CEDEFOP) už niekoľko mesiacov realizuje štúdiu, ktorej cieľom je zozbierať dobrú prax a odporúčania pre používanie ICT nástrojov v poradenstve v rámci celej Európy. Súčasťou výskumu je aj 25 príkladov dobrej praxe (zo Slovenska ISTP.sk a KomposyT). Na Slovensko prídu prezentovať predbežné závery svojho výskumu a diskutovať s poradcami o ich vlastných skúsenostiach.

Otázky, ktorými sa na workshope budeme zaoberať:

  • Akým spôsobom je možné v poradenstve využiť ICT poradenské nástroje? Kedy zvoliť “samoobslužný” prístup a kedy osobné konzultácie? Ako pracovať v poradenstve s výsledkami z ICT poradenských nástrojov?
  • Aký je potenciál a obmedzenia týchto nástrojov? Aká je rola poradcu pri ich využívaní?
  • Ako dať zmysel dátam a štatistikám o trhu práce?
  • Čo by mal každý poradca vedieť pri používaní ICT nástrojov? Aká je situácia v oblasti vzdelávania sa pre ich používanie?
  • Aké konkrétne nástroje z Európy môžu byť pre nás inšpiráciou? Aké sú možnosti ich prenosu na Slovensko?

Súčasťou workshopu bude priestor aj pre zdieľanie osobných skúseností s využitím rôznych online poradenských nástrojov dostupných na Slovensku.

Profil spíkrov:

Lutz Kubitsche

Senior konzultant pre výskum nemeckej spoločnosti empirica. Vyštudoval sociálny výskum, ekonómiu a právo na univerzite v Göttingene (Dipl. Sozialwirt). Vo svojom výskume sa venuje príležitostiam a rizikám využívania digitálnych služieb. Takmer 20 rokov vedie alebo koordinovuje mnohé medzinárodné výskumné projekty v tejto oblasti.

Sonja Muller

Senior konzultantka pre výskum nemeckej spoločnosti empirica. Vyštudovala geografiu, urbanizmus a ekonomickú sociológiu na univerzite v Bonne. Od roku 2001 sa venuje najmä využívaniu digitálnych riešení pre poskytovanie verejných služieb. Je tiež odborníčkou na komunikačný a informačný manažment, najmä v kontexte projektov medzinárodnej spolupráce.

Vstupné:

  • Zdarma pre členov ZKPRK
  • 5€ pre nečlenov ZKPRK

Prihlasovanie je možné do 25.11.2016.
*Workshop bude v anglickom jazyku, tlmočenie do slovenčiny bude zaistené

Prihlasovať sa na workshop je možné na tejto adrese.