Združenie sa podieľalo na aktualizovaní informácií o kariérovom poradenstve v krajinách CEDEFOP LLG. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli sprístupniť informácie a blahoželáme Ladislavovi Ostrohovi a Tomášovi Šprlákovi k úspešnej koordinácii a úprave tohto diela. Sme radi, že sa nám darí reprezentovať Slovensko aj týmto spôsobom. celá pulikácia je dostupná na stránke, Inventory of lifelong guidance systems and practices – Slovakia | CEDEFOP (europa.eu).