Dňa 6.10.2017 sme sa zúčastnili akcie s názvom Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Cieľom spoločného podujatia ministerstva dopravy a výstavby, železničných spoločností, univerzít a stredných odborných škôl bola propagácia stredného odborného vzdelávania v oblasti dopravy a techniky medzi žiakmi základných škôl. Na žiakov čakali viaceré zaujímavé atrakcie, ktoré im priblížili prácu v dopravných odvetviach, mohli navštíviť priestory rušňa, kamióna, výstavu železničných a automobilových modelov a rôzne ďalšie atrakcie. Prezentovali sa nielen zamestnávatelia z odboru dopravy, ale aj stredné školy s odborným zameraním.

Kariérové poradenstvo pre žiakov základných škôl

Akcie Kam po skončení ZŠ – študuj dopravu sa zúčastnila aj Erika Hudecová, kariérna poradkyňa a koučka, konateľka spoločnosti Kariérny poradca s.r.o. Keďže záujem bol naozaj veľký, tešila nás spolupráca s koučkou Katarínou Gazdíkovou, ktorá v lete absolvovala akreditovaný kurz Kariérne poradenstvo v ALKP (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov) v Banskej Bystrici.

Poradenstva sa zúčastnilo 20 žiakov základných škôl, z toho bolo 65% deviatakov, 20% ôsmakov a 15% siedmakov, v pomere 75% dievčatá a 25% chlapci. Pre správny výber budúceho povolania je dôležité poznať, čo ich naozaj baví a na aké typy činností majú potenciálne predpoklady. Pomohli sme im popremýšľať a naznačiť niektoré smery, ktorými by sa mohli uberať.

Budú títo žiaci študovať dopravu?

Ak ste na akcii s témou študuj dopravu, tak predpokladáte, že záujemcovia budú najmä mladí ľudia prakticko-technického typu s manuálnou zručnosťou a technickým talentom. Pri niektorých pozíciách v doprave sú vhodní aj uchádzači administratívneho typu. Chcete vedieť, aké bolo zloženie účastníkov kariérneho poradenstva? Urobili sme malý prieskum. Budete prekvapení. A možno nie. Tu sú výsledky:

  • 40% – sociálny typ – Je najviac vzdialený prakticko-technickému typu. Jeho prostredie je založené na komunikácii, vzťahoch a porozumení druhých. Kvalita kontaktov a emocionálne aspekty sú pre neho významnými faktormi spokojnosti. Väčšinou ľahko nadväzuje kontakty s ostatnými, zameriava sa primárne na pomoc, vzdelávanie a rozvoj druhých, informovanie, liečenie, poradenstvo… Priťahujú ho sociálne, psychologické alebo emocionálne problémy.
  • 20% – intelektuálno-výskumný typ – Charakterizuje ho chuť pre štúdium, poznanie a skúmanie, ktoré vo všeobecnosti preferuje pred samotnou činnosťou. Priťahuje ho bádavá práca, ktorá vyžaduje koncentrované pozorovanie a presnú analýzu javov alebo situácií. Rád pozoruje a experimentuje, aby porozumel javom, ktoré ho obklopujú – či už fyzickým, biologickým alebo kultúrnym. Rád sa učí nové veci a rieši problémy. Rád sa hrá s nápadmi a myšlienkami.
  • 15% – administratívny typ – Charakterizuje ho presnosť, spoľahlivosť a rýchlosť pri vykonávaní činností. Rád usporadúva a organizuje dáta alebo veci. Je výborný realizátor, ktorého charakterizuje systematickosť a metodickosť.
  • 10% – umelecký typ – chce v prvom rade vyjadriť svoje myšlienky, túžby a pocity prostredníctvom reči, písania, hudby, maľovania, divadla, atď.
  • 10% – podnikateľský typ – rád ovplyvňuje druhých vďaka svojej schopnosti presviedčať a svojím zmyslom pre organizáciu. Rád „predáva“ svoje myšlienky rovnako ako výsledky vlastnej práce. Je rád vždy tam, kde je moc, peniaze prestíž. Vie využiť všetky situácie k tomu, aby sa priblížil smerom k svojim vlastným cieľom.

Jeden z dvadsiatich účastníkov kariérového poradenstva bol čiastočne prakticko-technický typ (vplyv rodinného prostredia), avšak smerujúci k sociálnemu typu.

Generácia Z

Ťažko z týchto údajov predpovedať, koľko mladých sa prihlási študovať dopravu, avšak nezabúdajme, že ide o generáciu „Z“ technicky najbystrejšiu generáciu všetkých čias. Ak chceme, aby týchto mladých ľudí pritiahol sektor dopravy, mali by na nich komunikovať a zaujať ich marketingovými nástrojmi 21. storočia. Ďalšia generácia sa rozhoduje, „čím chce byť“. Niektorí to už v tomto mladom veku vedia, či už to bolo rozhodnutie pod vplyvom rodičov či rodinných príslušníkov alebo ich vlastné. Sú to naozaj ich sny alebo sny a očakávania ich rodičov?

V každom prípade sme toho názoru, že každý z týchto mladých ľudí by mal absolvovať kariérne poradenstvo, ktoré môže byť veľmi nápomocné pri voľbe ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy a voľby zamestnania či povolania. Kariérne poradenstvo pomôže porozumieť sebe a svetu práce, formovať svoju profesionálnu identitu a preberať zodpovednosť za svoje vzdelávanie a naplnenie zmyslu života v pracovnej sfére.

 

Článok bol publikovaná na stránke http://kariernyporadca.com, na ktorej nájdete okrem iných služieb kariérového poradenstva aj inovatívny a vynikajúco hodnotený online kurz “Objav svoj potenciál“, ktorý Vám umožní využiť služby kariérovej poradkyne priamo z pohodlia Vášho domova.”