V dňoch 23. a 24. februára sa v Banskej Bystrici konalo podujatie „Kam na vysokú 2016“, kde nechýbalo zastúpenie za Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry – Michaela Palgutová, Terézia Rohn. Počas obidvoch dní mali stredoškoláci možnosť využiť kariérové poradenstvo v menších skupinách a zúčastniť sa workshopov. Študenti sa tak mali možnosť zamýšľať nad sebou, svojimi kvalitami, záujmami, potrebami vo vzťahu k rozhodovaniu o svojom budúcom študijnom, resp. profesijnom smerovaní. Záujem zo strany študentov bol najmä o zážitkové workshopy „Rozhodni sa správne“. Počas troch workshopov získalo 57 študentov spätnú väzbu na seba a svoje smerovanie. A aká bola odozva zo strany účastníkov?

Workshop bol pre mňa veľmi nápomocný. Dozvedela som sa veľa o sebe a inšpirovalo ma to k novému pracovnému (študijnému) zameraniu.

Zamyslela som sa hlbšie nad mojimi vlastnosťami a tým, čo chcem vlastne v budúcnosti robiť. Od skupiny som získala zaujímavé tipy na povolania, nad ktorými som sa doposiaľ nezamýšľala a páčilo by sa mi ich robiť.

Zaujímavý a zábavný spôsob pomoci nerozhodným. Získala som nové nápady na štúdium. Budem o nich ešte zvažovať.

Pomohol mi rozhodnúť sa pokračovať v štúdiu a vybrať si správnu oblasť. Workshop bol robený veľmi príjemnou formou, veľmi ma potešil.

Dodalo mi to odvahu poslať prihlášku na prijímačky práve tam, kde chcem.

Super prístup. Zistil som, že som si vybral správne. Bola dobrá atmosféra.

 

ISTPciESTJ workshop02 workshop