V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj Soňa Mertová z Hotelovej akadémie v Košiciach. V projekte sa zameriava na odhaľovanie skrytých vlastností, schopností a zručností žiakov stredných a základných škôl, s cieľom dosiahnutia ich kariérnej zrelosti prostredníctvom rozmanitých aktivít naprieč ich školským vzdelávaním. Pre naplnenie tohto cieľa využíva komplexné portfólio aktivít a nástrojov, ktoré zároveň zosumarizovala v hodnotnej zbierke.

To čo Soňu Mertovú poháňa vpred v jej práci sú príbehy študentov, ktorým mohla týmto spôsobom pomôcť. Nasledujúci príbeh je toho peknou ilustráciou:

„Príbeh sa začal ešte v druhom ročníku gymnázia štúdia jedného neposedného copatého dievčaťa, ktoré prišlo za mnou s prosbou, že nevie čím bude a veď každý to odo nej chce vedieť a už všetci spolužiaci vedia kde pôjdu ďalej a čím budú. Len ona nevie. Vie len, že nechce robiť informatiku a ísť do krajiny hovoriacej po nemecky (oba predmety učili pani učiteľky ktoré jej nesadli, nemala ich jednoducho rada). Bola v matematickej triede, samí chlapci, informatici, esá, vyhrávali súťaže. Len ona nie. Ani pani školská psychologička nám nepomohla, po testoch jej povedala je nadaná na takmer všetko. Chodila na Zušku na klavír, taktiež na výtvarnú a hrávala aktívne volejbal a ani iné športy jej neboli cudzie.“, uvádza príbeh Soňa Mertová.

„Pri výbere som zvolila rôzne metódy, ale hlavne individuálny pohovor, kde som sa dozvedela že má veľmi rada predmety matematiku, biológiu a chémiu. Pri rozhovore som spoznala jej analytické myslenie a silný cit pre environmentalistiku… Keď rozprávala o biológii fascinovali ju genetické informácie uložené v DNA jednotlivých organizmov. A máme to! následne na to sme našli odbor Bioinformatika. Hotovo! Už iba vyplniť prihlášku a urobiť zdarne testy…..“, pokračuje vo svojom rozprávaní.

„Po určitom čase som sa s tým copatým dievčaťom stretla v meste a vyrozprávala mi príbeh úspešnej študentky medziodborového štúdia Bioinformatiky, kde začínali 25 študenti a v piatom ročníku je sama. Úspešne absolvovala cez program Erasmus + štúdium v Madride aj Berlíne, taktiež stáž na bioinštitúte v nemeckom Heidelbergu, chodieva a prezentuje svoje výskumy na rôznych konferenciách s témou implementácie informatiky, biológie a chémie. Dostala ponuky na ďalšie štúdium PhD. v nemeckom Rostoku a na univerzite v USA. Usmiala sa na mňa a hovorí: „A to som nechcela robiť nič s informatikou a určite nie v nemecky hovoriacich krajinách.“. Zasmiali sme sa a spomínali na našu dlhú cestu, hodiny debát čo bude s ňou…uzatvára tento pozitívny príbeh Soňa Mertová.

Ak sa vám príspevok Soňi Mertovej z Hotelovej akadémie v Košiciach páči, dajte mu svoj hlas.