CEZ VÍKEND SA USKUTOČNILA LETNÁ ŠKOLA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2023

V pokojnom prostredí na Liptove sme zrealizovali 6. ročník Letnej školy kariérového poradenstva. Stretlo sa tu vyše 30 krásnych ľudí z celého Slovenska, ktorí sa profesionálne venujú kariérovému poradenstvu. Témou tohtoročnej Letnej školy je práca s príbehmi v rámci poradenského procesu. Prvý deň otvorila Miška Valicová z Kariérny kompas, ktorá vo svojom workshope predstavila poradenské karty ako užitočný nástroj v kariérovom poradenstve. Večer sa niesol v znamení neformálneho sieťovania. V sobotu sme sa venovali zase možnostiam využitia “story telling.”