V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásila aj organizácia SAIA. „Európska sieť EURAXESS, ktorej je SAIA súčasťou, vznikla, aby pomáhala výskumníkom prekonávať bariéry vo výskumnej mobilite – a teda posunúť ich kariéru na medzinárodnú úroveň. Odtiaľ už bol len krôčik k podpore kariéry v celej jej šírke.“, popisujú zameranie projektu jeho organizátori.

Projekt podporuje kariérny rast výskumníkov rôznymi spôsobmi. Ide napríklad o organizovanie dní kariéry pre doktorandov, vytvorenie sekcie kariéry na portáli EURAXESS Slovensko či aktivity zamerané na podporu rozvoja služieb rozvoja kariéry na slovenských vysokých školách.

„Už pri prvých podujatiach, ktoré mali v programe kariérovo orientované aktivity sme museli registráciu z dôvodu naplnenej kapacity uzatvárať skôr ako bolo plánované. Bolo zjavné, že doktorandi hľadali možnosti diskutovať o svojej kariére a rozvíjať svoje zručnosti. Preto sme sa rozhodli takéto príležitosti v spolupráci s vysokými školami ponúkať. Za rovnako dôležité ale považujeme, aby s iniciatívami na podporu rozvoja kariéry prichádzali aj samotné vysoké školy. Aj preto nie sú naše aktivity zamerané len na doktorandov, či výskumníkov ale aj na profesionálov, ktorí pracujú v oblasti podpory výskumu a výskumníkov.“, rozvádzajú ďalej.

Súčasťou podujatí sú aj panelové diskusie s už etablovanými výskumníčkami a výskumníkmi, ktorí zdieľajú dobré, aj tie menej dobré skúsenosti zo svojich kariérnych ciest. „Je zaujímavé sledovať, ako sa počas diskusie zvyčajne začnú celkom prirodzene vzájomne dopĺňať a ako v rozhovoroch pokračujú často aj po skončení oficiálnej diskusie. Po jednom z nedávnych podujatí nám panelisti poďakovali, že sme im poskytli príležitosť, aby sa spoznali“, spomínajú organizátori. Tí vidia najväčší zmysel ich práce v momentoch, keď vidia mladých talentovaných ľudí, ako diskutujú o témach spojených s ich kariérou aj napriek tomu, že mnohí z nich dovtedy o podobných otázkach cielene neuvažovali. V rozhovoroch s rovesníkmi prechádzajúcimi podobou skúsenosťou veľmi rýchlo nachádzajú spoločnú reč.

Okrem organizácie podujatí a aktivít  organizátori v roku 2019 spustili aj kariérnu sekciu slovenského portálu EURAXESS (www.euraxess.sk). Tá ponúka informácie tak pre výskumníkov ako aj profesionálov, ktorí sa venujú ich podpore.

„Boli by sme radi, ak by tento nástroj pomoci mladým výskumníkom v budúcnosti vo väčšej miere využívali aj slovenské vysoké školy a výskumné inštitúcie.“, želajú si spoločne organizátori.

Ak sa vám príspevok SAIA páči, dajte mu svoj hlas.