Vážené členky, členovia a priaznivci Združenia,
dovoľujeme si vás pozvať na predvianočné stretnutie spojené s Vianočnou kapustnicou, ktoré sa uskutočni 8.12.2018 od 15:00 do 19:00 v priestoroch Kulturama, Račianska 22/A, Bratislava. Registrácia: https://forms.gle/jUoiY1yBcmqXfUTK8 Stretnutie sme pripravili v spolupráci s Deutsch-Slowakische Akademien, ktorí nám pripravili odborný vstup na tému Model kariérového poradenstva pre moderné školy. Predstavia nám svoje skúseností s implementáciou Kariérového poradenstva a profesijnej orientácie na stredných odborných školách s predstavením osvedčených metód. Piatkové podujatie predchádza sobotnej Zimnej škole. Veríme, že sa s Vami stretneme v čo najväčšom počte. Podujatie je bezplatné. Neváhajte prísť kedykoľvek počas stretnutia, kľudne príďte len na spoločenské posedenie. Radi vás uvidíme!
Piatok, 8.12., Kulturama, Račianska 22/A, Bratislava, https://forms.gle/jUoiY1yBcmqXfUTK8
15:00-15:30 Registrácia
15:30-17:00 Odborný program
17:00-19:00 Spoločenské posedenie, diskusie, kapustnica
Sobota, 9.12., Inklucentrum, Hattalova 12, Bratislava
https://forms.gle/2eTCTW8yuySDbiw36
8:30-9:00 Registrácia
9:00-15:00 Odborný program
Na obe podujatia je potrebné sa zaregistrovať samostatne.
Tešíme sa na vašu účasť na oboch aktivitách.
S pozdravom,
Martin Martinkovič
Predseda ZKPR