Jedným z cieľov Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry je združovať a sieťovať odborníkov, podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík.

Na stretnutí RK v Martine prišlo aj vo vianočnom  čase dostatok tých „poradcov „záujemcov, zanietencov, ktorí v tejto oblasti pracujú a majú vzájomne jeden druhému v oblasti poradenstva čo ponúknuť. Obsahom stretnutia okrem iného bolo:

  • Privítanie zanietencov a záujemcov KP
  • Zoznámenie zanietencov a záujemcov KP
  • Predstavenie fungovania klubu v Žilinskom kraji
  • Rozvoj kariérového poradenstva a vzájomná spolupráca

Na stretnutí sa hovorilo o ďalších možnostiach rozvoja kariérového poradenstva, o možnostiach realizácie poradenstva v našom  regióne. Pozvanie na klub prijal aj samotný predseda združenia p. Štefan Grajciar, ktorý obohatil stretnutie nielen teoretickým vysvetlením pojmov a definícii ale aj praktickým prístupom, ako a kam by sa mohlo KP uberať. Na prvom stretnutí sme si vymenili svoje poznatky, skúsenosti poradenstva v našom regióne a zhodli sme sa, že poradenstvo a KP mám v našom regióne miesto a hlavne ľudí, ktorí sú pre poradenstvo zanietení a ochotní pomôcť združovať a sieťovať odborníkov, podporovať spoluprácu a výmenu informácií, skúseností a dobrých praktík. Na stretnutiach klubov budeme naďalej pracovať a realizovať ďalšie stretnutia. Radi by sme boli, keby sa nám podarilo aspoň raz, možno dvakrát do mesiaca stretnúť a pokračovať v tom v čom začíname. Tiež by sme radi organizovali workshopy s témou KP, poradenstva vo všeobecnosti, poradenstvo zážitkovou formou. Už teraz sa tešíme, že sa nám to podarí.

  Veríme že v  našom regióne dáme dokopy veľa tých, ktorí chcú  pre túto oblasť byť prínosom, či už sú to profesionálni poradcovia s bohatou praxou, či úplní začiatočníci, ktorí chcú pracovať v tejto oblasti, či tí, ktorí o sebe zistili, že práve toto je ich cesta.

RK_ZKPRK_MT2 RK_ZKPRK_MT1