V spolupráci s centrom Euroguidance Slovensko približujeme príspevky do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2019

Do Národnej ceny kariérového poradenstva sa so svojím príspevkom prihlásilo aj Univerzitné poradenské centrum, UPJŠ v Košiciach.

„Najsilnejší motív pre tvorbu e-learningu bola snaha zvýšiť počet študentov, ktorí budú aktívne premýšľať nad svojou kariérou. V prvom rade sme chceli dosiahnuť, aby sa študenti viac zaujímali o svoju budúcnosť, kariéru.“, popisuje motívy vzniku projektu jedna z organizátoriek a ďalej dodáva: „Náš cieľ bol, aby sa študenti zaktivizovali už počas štúdia a zistili čomu sa chcú v živote venovať, zbierali skúsenosti na stážach či dobrovoľníctve a rozvíjali sa aj osobnostne. No a v neposlednom rade, aby sa dozvedeli, ako im v tom vie pomôcť univerzita.“

E-learning vytvorený Univerzitným poradenským centrom je jediným svojho druhu na Slovensku. Má pomôcť študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a interaktívnou formou im umožňuje vytvoriť si kariérový plán. Jeho devízou je takisto aj veľmi pútavé grafické spracovanie. Ako službu hodnotia samotní užívatelia-študenti?

Prvé spätné väzby sú podľa tvorcov projektu veľmi pozitívne. Študenti najviac ocenili príležitosť k sebareflexii. Slovami jednej z účastníčok: „Kurz ma donútil popremýšľať o sebe, mojich zručnostiach, prioritách, cieľoch, čo chcem a čo nechcem robiť v budúcnosti. Tým, že som si napísala otázky aj moje odpovede do zošita, môžem sa po určitom čase k nim opäť vrátiť a zhodnotiť, ako a čo som plánovala a čo sa mi podarilo dosiahnuť.“

Ak sa vám príspevok Univerzitného poradenského centra UPJŠ páči, dajte mu svoj hlas.