Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa zúčastnilo dvoch výstav s názvom „Kam na vysokú“, kde sa interaktívnym spôsobom prezentovali slovenské, české a zahraničné vysoké školy. Prvá výstava sa konala dva dni v Žiline (16. – 17.2.2016) a druhá potom dva dni v Trenčíne (8.-9.3.2016).

Na výstave v Žiline boli pre záujemcov o kariérové poradenstvo k dispozícií dve poradkyne Mgr. Zuzana Ševčíková a Mgr. Kateřina Seifertová, ktoré hravým spôsobom predstavili testík „Rob to, čo najlepšie vieš“ od Paula D. Tiegera a Barbory Barron-Tiegerovej. Záujem o testovanie bol veľmi vysoký nielen z radov študentov, čo vypovedá o potrebnosti kariérového poradenstva. Počas výstavy bol priestor aj pre individuálnu konzultáciu, ktorý využili predovšetkým študenti stredných škôl a ich pedagógovia.

pizap.com14596951541071 Letak Kam na vysoku foto - trenčín foto - žilina
Výstava „Kam na vysokú“ zavítala aj do Trenčína, kde sa o záujemcov o kariérové poradenstvo starali hneď štyri poradkyne Ľubomíra Dunčáková, Zuzana Ševčíková, Alena Durišová-Džuganová a Kateřina Seifertová. V priebehu dvoch dní predstavili poradkyne najrôznejšie testy („Rob to, čo najlepšie vieš“, „Kam na VŠ“, „Semafor“, „Kariérové kotvy“). Previedli účastníkov výstavy cez niekoľko zážitkových workshopov na tému 6 typov osobnosti J. Hollanda a poskytli množstvo individuálnych konzultácií. Jednotlivých aktivít sa zúčastnili hlavne študenti stredných škôl, ktorí si kládli jednu z tých základných existenciálnych otázok – čo so svojím životom?

Bolo veľmi zaujímavé predstaviť aspoň malú ochutnávku z tajov kariérového poradenstva širšej verejnosti a rozšíriť povedomie o Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Nielen za to by sme radi organizátorom týchto akcií poďakovali.