Občianske združenie Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder v rámci medzinárodného projektu SCOLA – Zručnosti a kompetencie pre trh práce Rozvoj kompetencií učiteľov stredných odborných škôl za účelom podpory úspešného vstupu študentov na trh práce organizuje bezplatnú trojdňovú vzdelávaciu aktivitu s názvom Inovatívny modulový tréning SCOLA v termíne od 23.9.2016 do 25.09.2016

Prezenčnou formou v rozsahu 18 hodín s nasledovným obsahovým zameraním:

Vzdelávanie odporúčame pre:

  • Výchovných poradcov
  • Učiteľov základných a stredných škôl
  • Zamestnancov CPPPaP

 

SCOLA vzdelavanie

Vzdelávanie sa uskutoční zážitkovou formou. Cieľom vzdelávacej aktivity je odovzdanie zahraničných skúseností pre učiteľov základných a stredných škôl a pre zamestnancov CPPPaP na Slovensku. Dĺžka vzdelávacej aktivity za deň od 9,00 do 15,00 hod. (v piatok od 14,00 hod. do 20,00 hod.).

Počet účastníkov: 8-10 osôb

Miesto konania vzdelávania: Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť-Veľký Meder Kúpeľná 3544/33 932 01 Veľký Meder

Ak Vás naša ponuka zaujala potvrďte prosím Vašu účasť na vzdelávacej aktivite vyplnením prihlášky a jej zaslaním na e-mail: ildiko.hanuliakova@gmail.com do 18.09.2016 V prípade otázok môžete nás kontaktovať telefonicky: 0905928862 alebo e-mailom: ildiko.hanuliakova@gmail.com.