Drahí členovia,

na konci roku 2023 by sme vám radi vyjadrili hlbokú vďaku za vašu oddanosť a aktívny prínos k našej spoločnej misii zlepšovať profesionálny rozvoj a dostupnosť kariérového poradenstva. Vaša podpora a nasadenie nás posúvajú vpred. Nový rok pred nami prináša nové príležitosti a výzvy. Veríme, že spoločne budeme pokračovať v úsilí poskytovať podporu, inšpiráciu a vedomosti pre každého z vás pre dobro Vašich klientov. Nech je rok 2024 pre vás naplnený osobným a profesionálnym rastom, úspechom a radostnými chvíľami. Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci a pomáhať jednotlivcom dosiahnuť svoje kariérové ciele. Pripravovaný zákon o ďalšom vzdelávaní môže v budúcom roku predstavovať prelom v dostupnosti služieb kariérového poradenstva a tiež predznamenať pre Združenie mnoho nových príležitostí. Radi by sme “oprášili” štandard kvality poskytovateľov služieb a vyškolili aspoň stovku nových karierových poradcov. Šťastný Nový Rok vám praje celý tím Združenia, ale aj mnohí ďalší podporovatelia, ktorí sa či už pravidelne alebo sporadicky zapájajú do rôznych aktivít. Ďakujeme vám za vašu priazeň a tešíme sa na stretnutia s Vami v Novom roku.
Tím rady ZKPRK,
Martin Martinkovič, predseda ZKPRK

Highlighty 2023 ..alebo, čo sa nám podarilo

 • V januári sa nám podarilo zrealizovať 10 stretnutí Na kávu za účasti viac ako stovky záujemcov
 • V marci sme si v Združení zvolili novú radu
 • V apríly sme spolu s Euroguidance zoorganizovali workshop Žiacke portfóliá
 • Cez leto sme sa stretli už na tradičnej letnej škole kariérového poradenstva
 • Pošas roka sme v rámci akreditovaného výcviku vyškolili viac ako 50 kariérových poradcov
 • Odučili sme desiatky hodín na vysokej škole, predmet “Kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry,” ktorý absolvovala viac ako stovka študentov
 • Zúčastnili sme sa viacerých odborných diskusií k systému celoživotného poradenstva a obhajovali záujmy vás a vašich klientov
 • Na jeseň sme pomáhali zoorganizovať Národnú cenu kariérového poradenstva a workshopy na tému Wellbeing
 • Odovzdali sme cenu za celoživotný prínos k rozvoju kariérového poradenstva Štefanovi Grajcárovi
 • Zoorganizovali sme Týždeň kariéry
 • Pripravili sme predvianočné posedenie a Zimnú školu