Centrum Euroguidance, SAAIC, v roku 2016 vyhlasuje už 8. ročník súťaže. Realizujeme ju v spolupráci s centrom Euroguidance Českej republiky, DZS. Partnerom súťaže v SR je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

„Kariérové poradenstvo podporuje objavovanie a rozvoj talentu, ktorý je v každom z nás.“

Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR. Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby poskytujúce služby kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia poskytujúci kariérové poradenstvo. Okrem služby je možné prihlásiť aj aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj, metódu, akciu, podujatie, tréning a pod.) z celej oblasti kariérového poradenstva.

Prihláste sa! Môžete získať nielen ocenenie. Prostredníctvom súťaže môžete predstaviť svoje služby a aktivity v oblasti kariérového poradenstva širšiemu publiku, prezentovať sa v zborníku súťažných príspevkov i na konferencii k vyhláseniu výsledkov súťaže.

Ako sa prihlásiť?

Vyplňte prihlášku a pošlite nám ju na emailovú adresu centra Euroguidance euroguidance@saaic.sk do 30. júna 2016.

Bližšie informácie o súťaži a formulár prihlášky môžete nájsť v prílohách nižšie na stránke slovenského centra Euroguidance.