Začiatkom leta sme boli v Združení oslovený Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy vytvoriť základný ramec vízie kariérového poradenstva pre občanov SR. Dokument je štrukturovaný do štyroch kapitol – základné školy, stredné školy, vysoké školy a poradenstvo pre dospelých. Aj keď nejde o dokument, ktorý by ponúkal riešenie na každú otázku čitateľ sa má možnosť zorientovať sa v základných pojmoch, cieľoch kariérového poradenstva a predstavuje základné odporúčania pre rozne oblasti života. Dokument slúži ako východisko pre ďalšiu diskusiu.

apzd draft karierko_MM