Naše Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa vo februári aktívne prezentovalo na mládežníckej konferencii „Cesta môjho talentu.“ Konferencia sa uskutočnila 19.2.2016 v Košiciach v priestoroch organizácie WOONT. Konferenciu organizačne zastrešila Rada mládeže Košického kraja v spolupráci s RMPK – Rada mládeže Prešovského kraja a s RMŽK – Rada mládeže Žilinského kraja a s podporou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci konferencie sa o svoje životné skúsenosti podelili „úspešní“  mladí ľudia so svojimi rovesníkmi a so zástupcami z iných mládežníckych organizácií. Zástupcovia ministerstva prezentovali pripravované aktivity v kontexte predsedníctva Slovenskej republiky v rade EÚ.

Na konferencii naše združenie zastupoval Martin Martinkovič. Viedol workshop s témou ako môže zážitkové kariérové poradenstvo prispieť k identifikovaniu talentu mladých ľudí. Po vyjasnení si cieľov zážitkového kariérového poradenstva si mali účastníci workshopu možnosť vyskúšať niektoré z aktivít.

Na konferenciu majú nadviazať ďalšie pripravované aktivity, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici roku 2016 v rámci predsedníctva Slovenska v rade EÚ. Veríme, že naše združenie budú reprezentovať naši členovia aj na ďalších plánovaných aktivitách.

 

Pozvánka na konferenciu

Fotogaléria zo stretnutia

Prezentácia ako podklad k stretnutiu