Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry sa už od svojho založenia vytrvalo venuje vzdelávaniu a zvyšovaniu kompetencií kariérových poradcov na Slovensku. Naprieč rokmi sa Združeniu podarilo pripraviť a zrealizovať viacero online i offline vzdelávacích aktivít, z ktorých najznámejšie sú Letná a Zimná škola kariérového poradenstva.

Keďže v Združení si dobre uvedomujeme veľký dopyt po kvalitnom a komplexnom vzdelávaní v kariérovom poradenstve, od septembra 2021 spúšťame akreditovaný výcvik v kariérovom poradenstve. Rozprávali sme sa s lektorkami výcviku, Miškou Valicovou a Zuzkou Záhradníkovou, o dôvodoch takýto výcvik spustiť a taktiež o tom, v čom je výcvik jedinečný a aké zručnosti a výhody prinesie účastníkom.

Prečo ste sa rozhodli venovať sa vzdelávaniu kariérových poradcov a spustiť  akreditovaný výcvik?

Zuzka Záhradníková: Kariérové poradenstvo je pre mňa vášňou a skutočným poslaním. Našla som sa v tejto profesii a nabíja ma energiou, dobrou náladou a radosťou. Bolo by úžasné, keby takýchto ľudí bolo čo najviac. Rada by som odovzdala skúsenosti a zážitky s klientami ďalej. Na začiatku podnikania som mala veľa otázok, pocit strachu, neistoty a vďaka tomuto výcviku sa podľa mňa tieto pocity minimalizujú. Mne samej podobný výcvik v prvom rade pomohol pochopiť samú seba, spoznať svoje silné stránky a talenty a nájsť svoje ideálne povolanie.

Miška Valicová: Kariérovému poradenstvu sa venujem 10 rokov a neviem si predstaviť, že by som mala robiť niečo iné. Keď ráno vstanem z postele, teším sa na každý pracovný deň. V poslednom období ma začali ľudia oslovovať, aby som s nimi zdieľala svoje vedomosti a skúsenosti v kariérovom poradenstve. Vďaka Evke Uhríkovej z Navigácie v povolaní som sa stala zanietenou kariérovou poradkyňou a aj pod jej vedením sa lektorsky rozvíjam. V lektorovaní som získala vášeň a dotvára to dynamiku mozaiky môjho pracovného života.  Výcvikom chceme prispieť k budovaniu odbornej komunity kariérových poradcov na Slovensku.

V čom je výcvik jedinečný a aká je jeho pridaná hodnota?

Zuzka Záhradníková: Výcvik je popretkávaný zážitkovými aktivitami, má náboj, energiu, život… verím, že sa nebudete nudiť ani sekundu, či už bude v online forme alebo prezenčne. Spoznáte prácu kariérového poradcu a do hĺbky spoznáte i sami seba. Výcvik prepája teóriu s praxou, zapája ľavú i pravú hemisféru, obsahuje individuálne aj skupinové cvičenia. Budete odchádzať s vedomím: “Viem, kto som a viem, čo chcem v práci robiť.”

Miška Valicová: Výcvik má rozsah 120 hodín. Tento rozsah nám pri jeho dizajnovaní umožnil zahrnúť do obsahu mnoho zaujímavých prístupov a metód kariérového poradenstva. Účastníci budú mať priestor ísť do hĺbky, preniknúť do procesu, spoznať špecifiká práce s rôznymi cieľovými skupinami a budú rozvíjať svoje poradenské zručnosti. Výcvik bude dynamický, rôznorodý, zážitkový a plný reflexie a zdieľania. Kvalita a komplexnosť výcviku je navyše ganantovaná jeho prepojením na Štandard kvality v kariérovom poradenstve.

Čo získajú účastníci výcviku jeho absolvovaním?

Zuzka Záhradníková: V prvom rade im pomôžeme pochopiť vlastné kvality, kompetencie a hodnoty. Následne im predstavíme inovatívne metódy, techniky a nástroje v práci s individuálnym klientom aj skupinami. Účastníci získajú komplexný prehľad o práci kariérového poradcu a budú schopní sformulovať vlastnú víziu služieb kariérového poradenstva. V tom im budeme pomáhať prostredníctvom supervízie a mentoringu. Keďže je výcvik akreditovaný, účastníci získajú po jeho absolvovaní certifikát o absolvovaní kvalitného odborného výcviku.

Miška Valicová: Verím, že budú navyše odchádzať aj s chuťou, energiou a nadšením ako robiť kariérové poradenstvo novými metódami a dávať tak zážitok a podporu pri voľbe alebo zmene povolania všetkým, ktorí to potrebujú.

Na výkon akých povolaní alebo funkcií pripraví výcvik účastníkov?

Miška Valicová: Naša ambícia je prispieť k posilneniu komplexných poradenských zručností našich účastníkov. Aby pracovali v súlade s overenými postupmi v rámci kariérového poradenstva, poznali širokú paletu metód a prístupov, aby vedeli spraviť dostatočnú reflexiu s klientom a učili sa prispôsobovať metódy potrebám jednotlivých klientov. Poradcovia, ktorí absolvujú náš výcvik môžu nájsť uplatnenie v školskom systéme, službách zamestnanosti, verejnej sfére, neziskovom sektore alebo sa môžu stať súkromnými poradcami, prípadne priniesť viac kariérového poradenstva do oblasti HR vo firmách.

Máte odkaz pre ľudí, ktorí svoju účasť stále zvažujú?

Zuzka Záhradníková: Výcvik kariérového poradenstva Vám prináša zmenu do života. Ak ste na kariérnej križovatke, chcete sa stať kariérovým poradcom, prípadne si doplniť vedomosti a zvýšiť kompetencie v tejto oblasti, tento výcvik je rozhodne pre Vás.

Miška Valicová: Ak hľadáte novú inšpiráciu pre svoju prácu, chcete sa posunúť o krôčik vyššie vo vlastnom rozvoji a nastaviť prácu tak, aby ste čo najviac mohli uplatniť svoj potenciál, vytvorili sme pre vás priestor. Naučíte sa poradenské zručnosti a zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry prenositeľné do rôznych sfér vášho života. Dôvera, zážitok, inovatívnosť, podpora, spolupráca a profesionalita sú hodnoty, z ktorých sme vystavali náš výcvik. Príďte si to zažiť. Tešíme sa na vás. :)


Všetky informácie o výcviku nájdete na stránke www.rozvojkariery.sk/vycvik

Prihlasovanie na výcvik je otvorené do 15. septembra.